Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Pilaar 3 - Single SFCR

Q&A

Vraag:

Mag een verzekeraar één Solvency Financial Conditional Report (SFCR) opstellen voor de groep en bijbehorende verzekeringsentiteiten tezamen?

Gepubliceerd: 23 december 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord

Ja, verzekeraars hebben de mogelijkheid om, na goedkeuring van de toezichthouder, één enkel rapport over de solvabiliteit en financiële toestand (‘single SFCR’) op te stellen (op basis van artikel 3:288i, vierde lid, van de Wft). Dit rapport bevat in dat geval:

  • de informatie op het niveau van de groep die openbaar wordt gemaakt;
  • de informatie over de dochterondernemingen binnen de groep die individueel te herleiden is en openbaar wordt gemaakt (overeenkomstig artikel 3:73c, eerste en tweede lid, van de Wft).

Voor het aanvragen van toestemming voor het gebruik van een single SFCR kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier ‘single SFCR’.

Wie kan een single SFCR aanvragen?

In beginsel staat het elke verzekeraar (groep) vrij om een aanvraag voor het gebruik van een single SFCR in te dienen. De mogelijkheid van één enkel rapport geldt zowel voor nationale als internationale verzekeringsgroepen.

Aanvraag via Mijn DNB Toezichtdiensten

Uw aanvraag kunt u indienen via Mijn DNB Toezichtdiensten. Daar vindt u het formulier “Ontheffing of Instemming voor verzekeraars". Daarin vult u de gegevens van uw instelling in en selecteert u vervolgens de aanvraag die u wilt doen.

Let op: voordat u een aanvraag indient, vragen wij u om contact op te nemen met uw toezichthouder.

In te dienen stukken

Bij de aanvraag voor een single SFCR vragen wij u de volgende bijlage in te vullen en toe te voegen: Bijlage single SFCR.

Daarnaast verzoeken wij u om ook een ‘prototype’ van het single SFCR als bijlage bij de aanvraag toe te voegen, waaruit blijkt:

  • welke verzekeringsentiteiten in de voorgestelde opzet zijn betrokken (scope);
  • de wijze waarop deze worden verwerkt en zichtbaar zijn in het voorgestelde rapport;
  • op welke wijze de beleidsbepalers van de verzekeringsentiteiten in de rapportage betrokken zijn bij het opstellen van de single SFCR.

Beoordeling

De beoordeling start met een beoordeling van de volledigheid. Zodra uw aanvraag volledig wordt geacht, begint de inhoudelijke beoordeling. Bij de beoordeling van een aanvraag voor een single SFCR voor internationale verzekeringsgroepen worden ook toezichthouders uit andere landen betrokken.

Besluit

Het besluit over de toepassing van een single SFCR moet door de toezichthouder genomen worden, eventueel in gezamenlijk overleg met het College van Toezichthouders. Hiervoor staat een termijn van 6 weken.

Download

Ontdek gerelateerde artikelen