Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

09 september 2021 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Solvency II biedt verzekeraars de mogelijkheid om een intern model te gebruiken voor de vaststelling van het solvabiliteitskapitaalvereiste (de SCR). Een intern model mag alleen gebruikt worden wanneer dit expliciet door de toezichthouder is goedgekeurd. Solvency II stelt strenge eisen aan interne modellen. Deze eisen hebben onder andere betrekking op de aansluiting van de modellen op het risicoprofiel, de onderbouwing van de uitgangspunten voor de modellen, de statistische kwaliteit van de modellen, de governance rond de modellen en het gebruik van de modellen. Bij de beoordeling van een intern model komen al deze aspecten aan bod. De beoordeling is daarom een complex, langdurig en intensief proces.

Pre-applicatie

Belang

De pre-applicatie biedt zowel de toezichthouder als de verzekeraar de mogelijkheid om de formele aanvraag voor een intern model goed voor te bereiden. DNB verwacht daarom dat verzekeraars die voornemens zijn om een aanvraag voor een intern model in te dienen, meedoen aan de pre-applicatie. Deelname aan de pre-applicatie is uiteraard geen garantie voor goedkeuring van het model.

Applicatie

Wie kan aanvragen

In beginsel staat het elke verzekeraar vrij om een aanvraag in te dienen. (Succesvolle) deelname aan de pre-applicatie is geen formele eis. Wel leert de ervaring dat een aanvraag zonder voorafgaande deelname aan de pre-applicatie weinig kans van slagen heeft. Indien een verzekeraar een partieel intern model overweegt, is een oriënterend overleg met haar toezichthouder een zinvolle eerste stap.

Applicatiepakket

Het applicatiepakket bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een cover letter met handtekeningen van de groep en alle entiteiten waarvoor het interne model gebruikt zal worden
  • Een cover document waarin een samenvatting staat van de belangrijkste informatie in het applicatiepakket
  • Een mededeling van de IAD van de verzekeraar (zie Audit assurance bij het applicatiepakket Interne Modellen Solvency II)
  • Het ingevulde applicatietemplate waarin een overzicht wordt gegeven van alle beschikbare documenten (hiervoor bestaat een EIOPA applicatietemplate)
  • De daadwerkelijke documenten waarnaar het applicatietemplate verwijst
  • Het ingevulde self assessment template (is onderdeel van het applicatietemplate van EIOPA)

Aanvraag via DLT

Uw aanvraag kunt u indienen via het Digitaal Loket Toezicht (DLT). In het DLT vindt u het formulier “Ontheffing of Instemming voor verzekeraars". Daarin vult u de gegevens van uw instelling in en selecteert u vervolgens de aanvraag die u wilt doen.

Let op: voordat u een aanvraag indient, vragen wij u om contact op te nemen met uw toezichthouder.

Beoordeling

De aanvraag start met een beoordeling of het applicatiepakket volledig is. Dit neemt uiterlijk een maand in beslag. Zodra de aanvraag volledig wordt geacht, vangt de inhoudelijke beoordeling aan. De beoordeling duurt in beginsel zes maanden vanaf ontvangst van een volledige aanvraag.

Regelgeving

DNB zal het applicatiepakket toetsen aan de Solvency II regelgeving m.b.t. Interne Modellen. Een overzicht treft u hier aan. Zie ook Implementing Regulation (EU) 2015/460. Op een aantal onderwerpen heeft DNB de sector voorzien van nadere guidance

Daarnaast is een Q&A beschikbaar met de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen.

Besluit

Het besluit over een intern model moet in beginsel binnen zes maanden worden genomen. Indien er sprake is van betrokkenheid van buitenlandse toezichthouders zal de beslissing in het College of Supervisors d.m.v. een 'joint decision' worden genomen. Wanneer een van de College-leden bemiddeling van EIOPA aanvraagt, wordt de termijn om een besluit te nemen met een maand verlengd.

Major Model Change

Uw aanvraag voor een ‘major model change’ kunt u ook indienen via het formulier “Ontheffing of Instemming voor verzekeraars” in het DLT.

Let op: voordat u een aanvraag indient, vragen wij u om contact op te nemen met uw toezichthouder.

Sector(en)

  • Verzekeraars