Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

29 september 2014 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Dit besluit dient ter uitvoering van de artikelen 89 en 90 van de richtlijn kapitaalvereisten. Artikel 89 bepaalt dat banken en beleggingsondernemingen jaarlijks informatie openbaar dienen te maken over (onder andere) hun activiteiten, omzet, aantal werknemers, behaalde winst of verlies en belastingen, uitgesplitst naar ieder land waarin zij actief zijn. Ingevolge artikel 90 van de richtlijn dienen banken en beleggingsondernemingen in hun jaarverslag het gerealiseerde rendement op activa te vermelden.

Ter wille van de duidelijkheid is ervoor gekozen de regels voor banken en beleggingsondernemingen in één nieuw besluit op te nemen. De in dit besluit opgenomen publicatieverplichtingen zijn van toepassing op banken en beleggingsondernemingen met zetel in Nederland.

Sector(en)

  • Banken
  • Beleggingsondernemingen
  • Verzekeraars