Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

29 september 2014 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Besluit uitvoering publicatieverplichtingen richtlijn kapitaalvereisten

Dit besluit dient ter uitvoering van de artikelen 89 en 90 van de richtlijn kapitaalvereisten. Banken, beleggingsondernemingen in de zin van de richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen en beleggingsondernemingen onder de verordening kapitaalvereisten dienen jaarlijks informatie openbaar te maken over (onder andere) hun activiteiten, omzet, aantal werknemers, behaalde winst of verlies en belastingen, uitgesplitst naar ieder land waarin zij actief zijn. 

Ingevolge artikel 90 van de richtlijn dienen banken, beleggingsondernemingen in de zin van de richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen en beleggingsondernemingen onder de verordening kapitaalvereisten in hun jaarverslag het gerealiseerde rendement op activa te vermelden.

Sector(en)

  • Banken
  • Beleggingsondernemingen
  • Verzekeraars