Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Beleidsvormingsproces DNB

Dat toezicht van DNB, om welke regels gaat het dan eigenlijk?

Wie in Nederland een bank, een verzekeraar of andere ‘financiële instelling’ wil beginnen, moet een vergunning – of in geval van crypto-aanbieders een registratie - hebben van De Nederlandsche Bank. Ook moeten financiële instellingen zich houden aan een breed scala aan internationale, Europese en nationale wet- en regelgeving. DNB houdt er toezicht op dat al die wet- en regelgeving netjes nageleefd wordt. Daartoe vragen onze toezichthouders veel cijfers en rapportages op, gaan we langs bij instellingen, soms onverwacht, en toetsen we beleidsbepalers voordat ze mogen beginnen als bestuurder bij een financiële instelling. En in gevallen waar dat nodig is, geven we een waarschuwing af of handhaven we.

‘Beleidsuitingen’ DNB

Nu zijn er ook wetten en regels die niet heel concreet beschrijven hoe een instelling zich moet gedragen, maar alleen een algemene regel bieden. Neem bijvoorbeeld “een integere bedrijfsvoering”. Banken kunnen vinden dat wat zij doen integer is, terwijl onze toezichthouder vindt van niet. Daarom leggen wij in sommige gevallen uit hoe wij wetten en regels interpreteren, hoe wij soms de ruimte invullen die de wetgever toezichthouders biedt, of geven we voorbeelden van instellingen die in onze ogen op een goede manier voldoen aan wet- en regelgeving.

In de Leeswijzer Beleidsuitingen lees je meer over de betekenis én over de juridische status van de good practices, Q&A’s, beleidsregels en toezichthouderregelingen - de vier type ‘beleidsuitingen’ die DNB maakt.

Open Boek Toezicht

Een actueel overzicht van relevante wet- en regelgeving en beleidsuitingen van DNB voor onder toezicht staande instellingen is te vinden op ons ‘Open Boek Toezicht’, een aparte sectie van de website dnb.nl.

Bewust Beleid maken - heldere en consistente uitleg van wetten en regels

Op Open Boek Toezicht plaatsen we pas beleidsuitingen als we zeker weten dat de regels die we stellen of de uitleg of handvatten die we bieden kloppen, dat ze redelijk en dus haalbaar zijn én dat ze consistent zijn met andere wet- en regelgeving. Hiervoor hebben we binnen DNB een uitgebreid proces met checks- en balances ingericht, ons ‘Bewust Beleid’-proces. Zo starten we het Bewust Beleid-proces na een signaal dat er mogelijk behoefte is aan een nadere duiding van wet- of regelgeving. Een signaal kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een oproep van instellingen om meer duidelijkheid over een open norm, of op basis van een interne evaluatie van wet- en regelgeving. Vervolgens bekijken we of dit signaal ons aanleiding geeft om een beleidsuiting op te stellen, en zo ja, welk type beleidsuiting het meest passend is. In nauw overleg tussen toezichthouders, beleidsmedewerkers, juristen en management maken we dan een eerste conceptversie. Die versie wordt vervolgens in de meeste gevallen geconsulteerd met de financiële sector en andere relevante actoren. Nadat we de consultatiereacties verwerkt hebben, wordt de beleidsuiting definitief vastgesteld en gepubliceerd op Open Boek Toezicht, en in het geval van beleidsregels en toezichthouderregelingen ook in de Staatscourant. Bij beleidsuitingen die veel impact kunnen hebben, zorgen we ervoor dat de hele sector daar meteen van op de hoogte is, bijvoorbeeld met nieuwsberichten. Tegelijk bereiden we onze toezichthouders goed voor, zodat zij op de hoogte zijn en in hun toezichtpraktijk direct aan de slag kunnen met de nieuwe beleidsuiting in hun toezichtpraktijk. Ten slotte evalueren we na een vastgestelde periode alle beleidsuitingen om ervoor te zorgen dat al het beleid actueel en consistent blijft.

Navigeren binnen Open Boek Toezicht

Er staat nogal wat uitleg op Open Boek Toezicht, dus als je iets zoekt, helpt het als je weet hoe onze uitleg er uit kan zien. Allereerst kun je daarom op de site kiezen voor een bepaalde sector binnen de financiële dienstverleners. Ook kan je navigeren op wet- en regelgeving, of direct doorklikken naar een aantal belangrijke cross-sectorale thema’s.

DNB heeft daarnaast een omvangrijke zoekmachine ontwikkeld. Na een initiële zoekopdracht met een aantal steekwoorden in de zoekbalk bovenin, komen de belangrijkste zoekresultaten naar boven. De resultaten kun je vervolgens nog verder filteren met de suggesties die de zoekmachine aanbiedt.

Heb je specifieke vragen over DNB, mail dan naar info@dnb.nl of bel 0800 020 1068 (gratis) op werkdagen van 9.00 – 15.30 uur.