Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Eisen aan clearinginstellingen

Factsheet

Een clearinginstelling moet bij vergunningaanvraag en bij de uitoefening van haar bedrijf aan allerlei in de Wet op het financieel toezicht (Wft) verankerde eisen voldoen.

Gepubliceerd: 01 januari 2007

Bekijk eerdere versies in het archief

Die eisen zijn gericht op het bevorderen van de soliditeit van de instellingen en het bijdragen aan de stabiliteit van het financiële stelsel, en daarmee ook op het beschermen van de belanghebbenden tegen het verliesrisico als gevolg van een tekortschietende solvabiliteit of liquiditeit. De Nederlandsche Bank (DNB) ziet er op toe dat een clearinginstelling de wettelijke eisen naleeft.

De Wft en de daarop gebaseerde lagere regelgeving stelt aan een clearinginstelling eisen omtrent de volgende onderwerpen (dit betreft geen volledige opsomming):

 • geschiktheid
 • betrouwbaarheid
 • integere bedrijfsuitoefening
 • personen die het dagelijks beleid bepalen
 • de zeggenschapsstructuur
 • de inrichting van de bedrijfsvoering
 • het uitbesteden van werkzaamheden
 • het minimum aantal leden van de raad van commissarissen
 • het minimum eigen vermogen
 • de solvabiliteit
 • liquiditeit

Welke eisen gesteld worden aan clearinginstellingen is afhankelijk van de manier waarop het bedrijf van clearinginstelling in Nederland wordt uitgeoefend. De eisen die worden gesteld aan vergunninghoudende clearinginstellingen worden hieronder weergegeven. Dit zijn clearinginstellingen (i) zonder bankvergunning of (ii) met zetel in een niet-aangewezen staat.

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.

Ontdek gerelateerde artikelen