Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Proces melding bij DNB van een collectieve waardeoverdracht van een pensioenfonds naar een andere pensioenuitvoerder

Factsheet

Gepubliceerd: 22 juni 2021

Bekijk eerdere versies in het archief

Deze factsheet geeft een toelichting op het proces voor de melding van een voornemen tot collectieve waardeoverdracht. Meldingen van voorgenomen collectieve waardeoverdrachten gaan via het Digitaal Loket Toezicht. De beleidsuitingen over collectieve waardeoverdrachten van pensioenfondsen zijn op Open Boek Toezicht gepubliceerd.

De melding van een voornemen tot collectieve waardeoverdracht via Digitaal Loket Toezicht
Uiterlijk 3 maanden voor de beoogde datum van de overdracht meldt het overdragende pensioenfonds het voornemen bij DNB.

Voor de melding van de collectieve waardeoverdracht (CWO) heeft DNB twee meldingsformulieren ontwikkeld. Het meldingsformulier voor de CWO artikel 84 Pw is bestemd voor de CWO-melding van een pensioenfonds dat wil liquideren of een collectiviteitkring wil beëindigen. Het meldingsformulier voor de CWO artikel 83 Pw is van toepassing indien de CWO plaatsvindt op verzoek van de werkgever of beroepsvereniging.

De meldingsformulieren zijn te vinden op het Digitaal Loket Toezicht. In de formulieren vragen wij informatie en documenten over de CWO op. In de toelichting bij beide formulieren leest u wat DNB van u verwacht en welke informatie DNB nodig heeft voor de beoordeling van de CWO. De toelichting vindt u hier:

Besluit van DNB over de voorgenomen collectieve waardeoverdracht - bezwaar en beroep
DNB toetst na ontvangst van alle benodigde gegevens of er aanleiding is tot het opleggen van een verbod tot waardeoverdracht. DNB heeft tot de beoogde overdrachtsdatum de tijd om de voorgenomen CWO te beoordelen.

Als DNB besluit een verbod op te leggen, dan motiveert zij dit in het besluit en stelt zij zowel het overdragende pensioenfonds als de ontvangende pensioenuitvoerder hiervan op de hoogte. Een verbod geldt voor onbepaalde tijd. Zowel het overdragende pensioenfonds als de ontvangende pensioenuitvoerder kunnen bezwaar tegen het verbod maken en eventueel beroep instellen bij de bestuursrechter.

Als DNB geen bezwaar heeft tegen de collectieve waardeoverdracht, informeert DNB het overdragende pensioenfonds voor de beoogde overdrachtsdatum.

Verzoek tot intrekking van het verbod
DNB zal een opgelegd verbod alleen opnieuw overwegen als het overdragende fonds vraagt om intrekking van het verbod. Een verzoek om intrekking heeft alleen kans van slagen als afdoende gemotiveerd wordt dat de omstandigheden die ten grondslag lagen aan het verbod zijn gewijzigd.

Ontdek gerelateerde artikelen