Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Toelichting bij het meldingsformulier artikel 84 Pw voor een collectieve waardeoverdracht vanwege de liquidatie van een pensioenfonds of collectiviteitkring.

Factsheet

Het formulier kunt u gebruiken wanneer u een collectieve waardeoverdracht (hierna: CWO) vanwege de liquidatie van een pensioenfonds of de beëindiging van een collectiviteitkring bij DNB wilt melden. De melding heeft betrekking op de overdracht van alle opgebouwde pensioenaanspraken en – rechten binnen het pensioenfonds of de collectiviteitkring aan één of meerdere andere pensioenuitvoerders of collectiviteitkringen, zoals beschreven in artikel 84 van de Pensioenwet (Pw) en artikel 92 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb)1. Waar verder in deze brochure wordt gesproken over (de liquidatie van een) pensioenfonds, wordt ook onverkort (de beëindiging van) een collectiviteitkring bedoeld, tenzij expliciet anders vermeld.

Gepubliceerd: 05 augustus 2021

Bekijk eerdere versies in het archief

Om de melding van uw CWO te kunnen beoordelen, verzoeken wij u om de gestelde vragen in dit formulier zo volledig mogelijk te beantwoorden en de gevraagde documenten bij te voegen. Het formulier is interactief, waarbij afhankelijk van de ingevulde antwoorden bepaalde vragen wel of niet zichtbaar worden.

In deze toelichting leest u welke informatie DNB nodig heeft voor de beoordeling van uw CWO melding. Hierbij verwijzen wij u ook naar de CWO-pagina op onze website: Collectieve waardeoverdracht (dnb.nl). Op deze pagina treft u de guidance aan die DNB geeft met betrekking tot collectieve waardeoverdrachten, inclusief de wettelijke grondslagen.

Invullen van het formulier

Het formulier is te vinden op het digitaal loket Toezicht (DLT). Om aan te loggen op het DLT maakt u gebruik van eHerkenning en dient u geautoriseerd te zijn voor de webdienst ‘Toezicht aanvragen’ van DNB. Dit is één van de diensten die DNB aanbiedt onder eHerkenning. Meer informatie hierover vindt u op de website van eHerkenning: www.eherkenning.nl.

Overigens kunt u te allen tijde met uw gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op DLT en de formulieren benaderen en inzien, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een melding (zie: Inzien formulieren (dnb.nl)). Enkel voor de daadwerkelijke melding is aanloggen met eHerkenning vereist.

Het formulier kan ingevuld worden door iedere bevoegde functionaris van het overdragende pensioenfonds of door een externe adviseur die daartoe door het fonds gemachtigd is.

Een melding wordt standaard gekoppeld aan de gebruiker die het formulier invult en niet aan andere personen van het pensioenfonds of aan externe adviseurs van het fonds. De gebruiker kan echter een (of meerdere) gemachtigde(n) toevoegen, een ander persoon van het pensioenfonds of een externe adviseur (betreffende persoon dient eHerkenning en rechten voor ‘Toezicht aanvragen’ te hebben). De gebruiker en de gemachtigde(n) zijn de enigen die in het DLT toegang hebben tot de ingediende melding en zijn ook degenen die de melding krijgen indien DNB via DLT aanvullende vragen heeft gesteld.

[1] Verwijzingen naar de Pensioenwet in deze brochure zijn verder ook onverkort bedoeld als verwijzing naar het overeenkomstige artikel in de Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Toelichting Bij Meldingsformulier CWO84

296KB PDF
Download Toelichting Bij Meldingsformulier CWO84

Ontdek gerelateerde artikelen