Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vaststelling vereist eigen vermogen bij dynamisch beleggingsbeleid en herstelplan

Q&A

Gepubliceerd: 04 juni 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Hoe stelt een pensioenfonds het vereist eigen vermogen vast als het risicoprofiel van de beleggingen varieert in de tijd, zoals bij een dynamisch beleggingsbeleid en hoe gaat het hier mee om in een herstelplan?

Antwoord:

Voor het vereist eigen vermogen (VEV) gaat het pensioenfonds uit van de samenstelling van de beoogde beleggingsportefeuille zoals volgt uit het strategisch beleggingsbeleid op de balansdatum. De prognose in een herstelplan is gebaseerd op het strategisch beleggingsbeleid passend bij de veronderstelde economische ontwikkeling. Als het risicoprofiel van het strategisch beleggingsbeleid varieert in de tijd, maakt het pensioenfonds ook een prognose voor het VEV.

Vaststelling VEV 

Een pensioenfonds stelt het VEV vast op basis van het strategisch beleggingsbeleid. Hangt op grond van het strategisch beleggingsbeleid het risicoprofiel van de beleggingen af van de financiële positie van het pensioenfonds, zoals bij een dynamisch beleggingsbeleid het geval kan zijn, dan wordt voor de vaststelling van het VEV uitgegaan van het strategisch beleggingsbeleid zoals geldt bij de financiële positie op de balansdatum.

Dat wil zeggen dat wordt uitgegaan van de samenstelling van de beoogde beleggingsportefeuille passend bij de financiële positie op de berekeningsdatum waarvoor het VEV wordt vastgesteld.

Bij de iteraties om te komen van de toetswaarde solvabiliteit (eerste iteratie) naar het VEV (uitgaande van de evenwichtssituatie), wordt steeds uitgegaan van dezelfde strategische portefeuillegewichten als gelden bij de financiële positie op de berekeningsdatum. Het VEV past zo bij het op de berekeningsdatum nagestreefde (strategisch) risicoprofiel.

Deze handelswijze geldt in het algemeen voor een strategisch beleid waarin het risicoprofiel varieert in de tijd, zoals bij een dynamisch beleggingsbeleid of in geval van een groeipad.

Prognose herstelplan 

Als het risicoprofiel van het strategisch beleggingsbeleid varieert in de tijd, maakt het pensioenfonds in het herstelplan ook een prognose voor het VEV in de loop van de gekozen herstelperiode. Deze prognose wordt gebaseerd op het verwachte strategisch beleggingsbeleid passend bij de ontwikkeling van de (beleids)dekkingsgraad of andere relevante parameters in de loop van de prognose.

Uit de vergelijking tussen de prognose voor de beleidsdekkingsgraad en de prognose voor het VEV (verhoogd met 100%) blijkt wanneer het pensioenfonds naar verwachting uit herstel is en of maatregelen nodig zijn om binnen de wettelijke termijn te herstellen.

Ontdek gerelateerde artikelen