Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Rekenmethodieken voor weergave van ouderdomspensioen in scenario’s

Q&A

Gepubliceerd: 03 december 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

De rekenmethodieken voor weergave van ouderdomspensioen in scenario’s zijn zowel van belang voor de vaststelling van de risicohouding bij premieovereenkomsten, premieregelingen en variabele uitkeringen door pensioenuitvoerders (pensioenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling) als voor de communicatie door pensioenuitvoerders.

Risicohouding

Voor de vaststelling van de risicohouding van een pensioenuitvoerder voor premieovereenkomsten, premieregelingen en variabele uitkeringen, geldt dat de rekenmethodieken voor weergave van ouderdomspensioen in scenario’s van toepassing zijn. De scenariobedragen houden niet alleen rekening met de door de pensioenuitvoerder toekomstig te verlenen toeslagen en eventuele kortingen maar ook met de toekomstige inflatie in de scenario’s.

Rekenmethodieken

Het tonen van verschillende, zo realistisch mogelijke, uitkomsten van het pensioen met behulp van scenariobedragen helpt om de risico’s individueel inzichtelijk en voor de deelnemer relevant te maken. De Pensioenwet (en Wet verplichte beroepspensioenregeling) schrijft daarom voor dat pensioenuitvoerders de indicatie van het pensioen voor de deelnemer inzichtelijk maken in drie pensioenbedragen, gebaseerd op een optimistisch, verwacht en pessimistisch scenario.

Bij de berekening van deze scenariobedragen wordt vooruit gekeken. Een pensioenuitvoerder maakt voor de berekening gebruik van de scenarioset die DNB elk kwartaal publiceert op de website van De Nederlandsche Bank (DNB). De scenariobedragen houden niet alleen rekening met de door de pensioenuitvoerder toekomstig te verlenen toeslagen en eventuele kortingen maar ook met de toekomstige inflatie in de scenario’s.

Er zijn verschillende wettelijke rekenmethodieken. De pensioenuitvoerder kiest de rekenmethode die passend is gegeven de kenmerken van de pensioenuitvoerder en de pensioenregelingen die worden uitgevoerd.

Artikelen 14a en verder van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregelingen geven aan op welke wijze pensioenuitvoerders berekeningen moeten uitvoeren om te komen tot scenariobedragen die gebruikt moeten worden bij verschillende vormen van pensioencommunicatie met deelnemers.

Voor vragen over de informatieverstrekking kunt u zich wenden tot de Autoriteit Financiële Markten: www.afm.nl.