Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

On-site toezicht pensioenfondsen en verzekeraars

Factsheet

Gepubliceerd: 02 november 2015

Laatste update: 18 januari 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

DNB werkt aan solide en integere financiële instellingen en houdt daarom toezicht op pensioenfondsen en verzekeraars. Het on-site onderzoek één van de mogelijke toezichtinstrumenten die DNB tot haar beschikking heeft. Deze pagina gaat hierover.

Het on-site onderzoek is een diepgravend toezichtonderzoek dat grotendeels op locatie bij een financiële instelling plaatsvindt. Het is aanvullend aan het reguliere accounttoezicht en is gericht op specifieke onderwerpen of thema’s bij één of meerdere instellingen. Het onderzoek kenmerkt zich onder andere door:

  • Een hoge intensiteit met een toegewijd en onafhankelijk onderzoeksteam
  • Een grote mate van flexibiliteit in de reikwijdte van het onderzoek (maatwerk)
  • Identificatie van risico’s die zijn getoetst aan het wettelijke kader
  • Een eindrapportage gericht op aanknopingspunten voor concrete verbeteringen

Het toezicht van DNB is risicogebaseerd. Dit houdt in dat de keuzes die DNB maakt in haar toezicht onder andere afhangen van de impactklasse van een pensioenfonds of een verzekeraar. De impactklasse is op haar beurt weer afhankelijk van het belang van deze instelling voor de stabiliteit van het financiële stelsel. Een on-site onderzoek is gefocust op instellingen met een medium tot hoge impactklasse.

Brochure

DNB heeft een brochure ontwikkeld waarmee pensioenfondsen en verzekeraars zich beter kunnen voorbereiden op dergelijke onderzoeken. We verwijzen u graag naar deze brochure voor verdere toelichting over bijvoorbeeld het onderzoeksverloop en wat DNB verwacht van een pensioenfonds of een verzekeraar tijdens een on-site onderzoek.

Bent u benieuwd naar overige informatie over DNB’s toezicht naast de on-site onderzoeken? In de brochure Actualisering Toezichtmethodologie vindt u alle informatie.

Zoekt u informatie over on-site onderzoeken naar banken? Dan verwijzen we u graag door naar de brochure die de Europese Centrale Bank heeft ontwikkeld over on-site toezicht.

Ontdek gerelateerde artikelen