Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wat doet een pensioenfonds als na indiening van het implementatieplan grote wijzigingen optreden?

WTP Q&A

Vraag:

Wat doet een pensioenfonds als na indiening van het implementatieplan grote wijzigingen optreden?

Gepubliceerd: 29 juni 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Als er grote wijzigingen plaatsvinden in onderdelen van het implementatieplan, gaat het pensioenfonds na wat de gevolgen zijn voor het uitvoeren van de nieuwe pensioenregeling. Vervolgens informeert het pensioenfonds De Nederlandsche Bank (DNB) over deze wijziging en geeft een toelichting op de verwachte implicaties en getroffen maatregelen.

Toelichting:

Onder grote wijzigingen worden verstaan belangrijke aanpassingen van onderdelen in het implementatieplan die van invloed zijn op de implementatie door het pensioenfonds van de nieuwe pensioenregeling en/of het invaarbesluit en die daarmee tot een materiële wijziging van de uitvoering van het implementatieplan leiden. Het is aan de pensioenuitvoerder om te bepalen of sprake is van een grote wijziging. Dat kan een wijziging zijn bij het pensioenfonds maar ook bij de (onder)uitbestedingsrelaties. Een voorbeeld is het migreren naar een nieuw pensioenadministratiesysteem of het wisselen van uitbestedingsrelaties (als een pensioenuitvoeringsorganisatie of vermogensbeheerder) die niet eerder was voorzien. Belangrijk hierbij is dat de pensioenuitvoerder vaststelt of de wijziging ertoe leidt dat het eerder ingediende implementatieplan geen accuraat beeld meer geeft.

DISCLAIMER

Q&A’s bieden nader inzicht in de beleidspraktijk van DNB doordat we daarin wettelijke toezichtregels interpreteren. Onder toezicht staande instellingen kunnen ook op andere wijze aan de wet- of regelgeving voldoen. Instellingen moeten daarbij wel gemotiveerd aan DNB kunnen aantonen dat zij met hun invulling voldoen aan de wet- of regelgeving. Voor een nadere toelichting op de status van de beleidsuitingen van DNB zie de Leeswijzer beleidsuitingen DNB op Open Boek Toezicht.

Relevante wet- en regelgeving:

  • Art. 46 Besluit Uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Besluit uitvoering Pw en Wvb)
  • Art. 14.0a Besluit uitvoering Pw en Wvb

Ontdek gerelateerde artikelen