Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wat zijn de ‘mechanismen die risico naar de toekomst verplaatsen’ zoals bedoeld bij de lange termijn risicomaatstaf in de uitkeringsfase van de risicohouding?

WTP Q&A

Gepubliceerd: 29 juni 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Wat zijn de ‘mechanismen die risico naar de toekomst verplaatsen’ zoals bedoeld bij de lange termijn risicomaatstaf in de uitkeringsfase van de risicohouding?

Antwoord:

De risicohouding per leeftijdscohort komt op grond van artikel 14u Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Besluit Pw en Wvb) tot uitdrukking in de risicomaatstaf, verwachtingsmaatstaf en de lange termijn risicomaatstaf in de uitkeringsfase. De lange termijn risicomaatstaf in de uitkeringsfase is alleen van toepassing bij ‘mechanismen die risico naar de toekomst verplaatsen’.

Onder mechanismen die risico naar de toekomst verplaatsen vallen in ieder geval de volgende mechanismen:

  • Spreiden van schokken over een periode langer dan een jaar
  • Opslagen op de risicovrije rente bij het projectierendement in de solidaire premieregeling
  • Gebruik van vaste daling in de flexibele premieregeling

In artikel 14u, lid 1, onderdeel c Besluit uitvoering Pw en Wvb worden in deze context twee voorbeelden benoemd. 

In geval sprake is van mechanismen die risico naar de toekomst verplaatsten dienen pensioenuitvoerders de lange termijn risicomaatstaf vast te stellen als onderdeel van de risicohouding.

DISCLAIMER

Q&A’s bieden nader inzicht in de beleidspraktijk van DNB doordat we daarin wettelijke toezichtregels interpreteren. Onder toezicht staande instellingen kunnen ook op andere wijze aan de wet- of regelgeving voldoen. Instellingen moeten daarbij wel gemotiveerd aan DNB kunnen aantonen dat zij met hun invulling voldoen aan de wet- of regelgeving. Voor een nadere toelichting op de status van de beleidsuitingen van DNB zie de Leeswijzer beleidsuitingen DNB op Open Boek Toezicht.

Relevante wet- en regelgeving

  • 14u Besluit uitvoering Pw en Wvb