Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Toepassing van de UFR bij de waardering van winstdelingen en keuzemogelijkheden

Q&A

Vraag:

  1. Is het toegestaan om voor de waardering van opties en garanties de forward rates in alle rentescenario’s afzonderlijk te laten convergeren naar de Ultimate Forward Rate (UFR)?
  2. Is het toegestaan om voor waardering van opties en garanties kasstromen te projecteren met een actuele rentecurve zonder UFR en vervolgens te disconteren met een actuele rente met UFR?

Gepubliceerd: 23 december 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Vraag 1. Nee, dat is niet toegestaan. De UFR heeft uitsluitend betrekking op de actuele rentecurve waarmee verzekeringsverplichtingen worden gedisconteerd. De UFR en de kalibratie ervan doelen niet op verwachtingen omtrent de hoogte en de beweeglijkheid van toekomstige rentecurves. De UFR heeft daarom geen invloed op de rentevolatiliteiten.

Vraag 2. Nee, dat is niet toegestaan. Een dergelijke toepassing is in strijd met een consistente toepassing van de rentecurve in de methode voor waardering van opties en garanties en is daarnaast in strijd met de veronderstelling van arbitragevrije prijsvorming. De actuele rentecurve waarmee kasstromen worden opgerent moet gelijk zijn aan de rentecurve waarmee kasstromen worden gedisconteerd.

Bij de waardering van opties (zoals keuzemogelijkheden van polishouders die in de verzekering besloten liggen) en garanties passen verzekeraars verschillende methoden toe, zoals economische scenario generatoren en gesloten vorm formules. De introductie van de UFR beoogt geen veranderingen in de toegepaste methoden voor de waardering van opties en garanties, zoals het aanpassen van rentescenario’s opdat de forward rates in alle scenario’s afzonderlijk convergeren naar de UFR. Veranderingen in de methode voor waardering van opties en garanties moeten consistent worden toegepast en zoveel als mogelijk in lijn zijn met de veronderstelling van arbitragevrije prijsvorming.

Vanzelfsprekend dient de verzekeraar de wijze waarop hij opties en garanties waardeert toe te lichten.

Ontdek gerelateerde artikelen