Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Solvency II Basic-vergunning

Factsheet

Als uw onderneming buiten de reikwijdte van de Solvency II-richtlijn valt, kunt u een Basic-vergunning aanvragen. Een Basic-vergunning is geschikt voor kleine verzekeraars (verzekeraars met een beperkte risico-omvang). Voor de kleinste verzekeraars is er een vrijstelling van een vergunningplicht.

Gepubliceerd: 20 februari 2023

Een natura-verzekeraar kan altijd een Basic-vergunning aanvragen.

Schade- en levensverzekeraars kunnen alleen als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen een Basic-vergunning aanvragen. Schade- en levensverzekeraars vallen namelijk onder de reikwijdte van Solvency II, zodat zij een Solvency II-vergunning moeten aanvragen. Dit is alleen anders als zij aan de volgende vier uitzonderingsvereisten voldoen:

  • De jaarlijkse bruto premie-inkomsten zijn minder dan EUR 5.400.000.
  • De totale technische voorzieningen van de onderneming zijn minder dan EUR 26.600.000.
  • Als de verzekeraar tot een groep behoort, zijn de totale technische voorzieningen van de groep minder dan EUR 26.600.000.

Eventuele herverzekeringsactiviteiten zijn niet meer dan EUR 600.000 van de bruto premie-inkomsten of niet meer dan EUR 2.700.000 van de technische voorzieningen of maken niet meer dan 10% uit van de bruto premie-inkomsten of technische voorzieningen.

Een schadeverzekeraar die aan deze vier vereisten voldoet, kan in plaats van een Solvency II-vergunning een Basic-vergunning aanvragen, mits de schadeverzekeraar geen verzekeringsactiviteiten aanbiedt in de volgende branches:

  • Aansprakelijkheid motorrijtuigen;
  • Aansprakelijkheid wegvervoer;
  • Aansprakelijkheid luchtvoertuigen;
  • Aansprakelijkheid zee- en binnenschepen;
  • Algemene aansprakelijkheid;
  • Kredietrisico’s;
  • Borgtochtrisico’s

Als de schadeverzekeraar wel verzekeringsactiviteiten aanbiedt in één van deze branches, moet de schadeverzekeraar – ongeacht de omvang – een Solvency II-vergunning aanvragen.

Een levensverzekeraar die aan deze vier vereisten voldoet, kan in plaats van een Solvency II-vergunning een Basic-vergunning aanvragen.

Let op: als een schade- of levensverzekeraar met een Basic-vergunning in een bepaald jaar niet meer voldoet aan één van de vier vereisten, betekent dit niet direct dat de verzekeraar een Solvency II-vergunning moet aanvragen. Pas als een verzekeraar drie opeenvolgende jaren een grens uit één van de vier vereisten overschrijdt, is in het vierde jaar Solvency II van toepassing.

Geen Europees paspoort

Met een Basic-vergunning krijgt uw onderneming geen Europees paspoort, waardoor u geen verzekeringsactiviteiten kunt verrichten in een andere EU-lidstaat. Als u met een Basic-vergunning toch in een andere EU-lidstaat verzekeringsactiviteiten wilt aanbieden, moet u zich eerst richten tot de bevoegde toezichthouder van die lidstaat. Die toezichthouder geeft aan of uw beoogde activiteiten onder de Basic-vergunning mogelijk zijn en zo ja, aan welke aanvullende eisen uw onderneming moet voldoen. De buitenlandse activiteiten moeten ook worden gemeld aan DNB, omdat de activiteiten gevolgen kunnen hebben voor een beheerste en integere bedrijfsvoering.

Vrijwillige Solvency II-vergunning

Een schade- of levensverzekeraar die voldoet aan de voorwaarden voor een Basic-vergunning, kan vrijwillig kiezen voor een Solvency II-vergunning. U kunt hiervoor kiezen als u bijvoorbeeld voorziet dat uw onderneming gaat groeien en u binnen een aantal jaren toch een Solvency II-vergunning nodig heeft of als u van plan bent om verzekeringsactiviteiten in het buitenland te gaan verrichten en u bij uw vergunningverlening een Europees paspoort wil krijgen.

Vrijstelling van Solvency II Basic

Schade- en natura-uitvaartverzekeraars met bruto premie-inkomsten van niet meer dan 2.200.000 euro op jaarbasis en technische voorzieningen van niet meer dan 10.700.000 euro op jaarbasis, vallen buiten het toezicht van DNB indien zij voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 1e, 1f en 1g van de Vrijstellingsregeling Wft. Ter bescherming van de consument is onder andere als aanvullende voorwaarde gesteld, dat deze kleine verzekeraars geen verzekeringen mogen sluiten met een dekking boven EUR 14.000 per verzekerd object respectievelijk overlijdensgeval. De kleine verzekeraars die buiten toezicht van DNB komen te vallen, zullen hun klanten expliciet moeten melden dat zij niet onder toezicht van DNB staan. Deze vrijgestelde verzekeraars vallen mogelijk wel onder toezicht van de AFM. Voor meer informatie over de Vrijstellingsregeling verwijzen wij u graag naar de factsheet hierover.

Ontdek gerelateerde artikelen