Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wettelijk kader markttoegang verzekeraars

Factsheet

Gepubliceerd: 01 april 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle wetten die van toepassing zijn op de markttoegang van verzekeraars. Ook hebben we hier de bijbehorende leidraden van De Nederlandsche Bank (DNB) voor u op een rij gezet.

Wet op het financieel toezicht

In Nederland is het toezicht op verzekeraars en de markttoegang van verzekeraars geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Uit de Wft vloeit ook een vergunningplicht voor verzekeraars voort. De vergunningplicht en het toezicht op verzekeraars zijn gebaseerd op de Europese richtlijn Solvency II (2009/138/EG). DNB is verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan en het prudentiële toezicht op verzekeraars. De verantwoordelijkheid voor het gedragstoezicht berust bij de AFM.

Ontdek gerelateerde artikelen