Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Good Practice Beheersing volmachten schadeverzekeraars

Good practice

Deze Good practice zet relevante wet- en regelgeving betreffende beheersing van volmachten door schadeverzekeraars op een rij en bevat een aantal voorbeelden in de vorm van good practices, over hoe een verzekeraar invulling kan geven aan die regelgeving. In deze geactualiseerde versie van wat voorheen het Normenkader Volmachten uit 2013 was, leest u per fase van het beheersingsproces van volmachten een aantal good practices waarmee verzekeraars hun beheersingsproces kunnen inrichten.

Gepubliceerd: 28 augustus 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Een belangrijk deel van de productie van Nederlandse schadeverzekeraars wordt afgezet via het volmachtkanaal. Indien een verzekeraar gebruikmaakt van gevolmachtigde agenten worden er kritieke dan wel belangrijke processen uitbesteed en is er sprake van uitbesteding zoals bedoeld in Solvency II-richtlijn. Bij uitbesteding aan het volmachtkanaal worden immers primaire verzekeringsprocessen uitbesteed. Hierbij kan worden gedacht aan klantacceptatie, premie-inning en claimafhandeling.

Deze Good practice is ontwikkeld om inzicht te geven in de relevante eisen uit wet- en regelgeving en de verwachtingen van DNB daarbij. Deze Good practice vervangt het Normenkader volmachten uit 2013, waarin DNB uiteen had gezet welke toezichtnormen van toepassing zijn op de beheersing van het volmachtkanaal door verzekeraars. Onder verzekeraars worden in het kader van deze Good practice verstaan schadeverzekeraars (inclusief inkomensverzekeraars). Voor zover relevant kunnen deze good practices ook worden toegepast door levensverzekeraars die gebruik maken van het volmachtkanaal.

Bij de ontwikkeling van deze Good practice is de sector geconsulteerd, onder meer in de vorm van een aantal roundtables. De commentaren en suggesties die hierbij naar voren zijn gekomen zijn in de Good practice verwerkt.

Ontdek gerelateerde artikelen