Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Besluitvorming

Factsheet

Een kandidaat mag pas beleidsbepalende activiteiten verrichten, nadat De Nederlandsche Bank (DNB) een positief besluit heeft genomen.

Gepubliceerd: 15 mei 2018

Bekijk eerdere versies in het archief

Als een instelling een voorgenomen benoeming publiek aankondigt zonder dat het toetsingsproces is opgestart of afgerond, is dit onder eigen verantwoordelijkheid van de instelling en de kandidaat. De instelling dient bij de aankondiging duidelijk aan te geven dat voorgenomen benoeming plaatsvindt onder voorbehoud van de toetsing en een positief besluit van DNB. Ook de kandidaat heeft hier een verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld bij de vermelding van de nieuwe functie op sociale media.

Termijnen

De beoordelingstermijn die van toepassing is, verschilt per wet op basis waarvan iemand wordt getoetst. In de praktijk probeert DNB het proces binnen zes weken af te ronden. Afhankelijk van de aard en complexiteit van de toetsing en de kwaliteit van het aangeleverde dossier kan dit oplopen tot 13 weken en in uitzonderlijke gevallen ook langer. De instelling wordt geïnformeerd als de termijn wordt verlengd en over de redenen daarvoor.

Besluitvorming

Op basis van het vooronderzoek en eventuele toetsingsgesprek(ken) komt DNB tot een voorgenomen besluit. Dit komt altijd onder verantwoordelijkheid van (senior) management tot stand, waarbij bij twijfel en specifieke gevallen altijd nadere afstemming plaatsvindt op hoger niveau. Voor significante banken moet rekening gehouden worden met de procedures van de ECB.

Als het besluit positief is, kan de kandidaat benoemd worden en beleidsbepalende activiteiten verrichten. De kandidaat en de onderneming worden telefonisch geïnformeerd over het positieve besluit en ontvangen een schriftelijke bevestiging.

Als DNB het voornemen heeft om een negatief besluit te nemen, wordt de kandidaat van dit voornemen schriftelijk op de hoogte gesteld en maakt DNB een belafspraak om een nadere toelichting te geven. De kandidaat en de instelling hebben de mogelijkheid om een zienswijze te geven op het voorgenomen besluit. In het geval van een daaropvolgend negatief besluit staat vervolgens bezwaar en beroep open.

In de gevallen waar DNB tot een voorgenomen negatief besluit komt, betreft dit vaak gebrek aan kennis en ervaring voor de specifieke functie, in samenhang met de samenstelling van het collectief. Een negatief besluit komt relatief vaak voor bij gespecialiseerde functies die specifieke kennis vereisen. Bij een voorgenomen benoeming in een beleggingscommissie van een pensioenfonds hanteert DNB bijvoorbeeld hogere verwachtingen ten aanzien van de kennis over beleggingsbeleid en vermogensbeheer.