Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Klimaatrisico’s onderdeel van personentoetsingen

Factsheet

Gepubliceerd: 02 maart 2021

Bekijk eerdere versies in het archief

Financiële instellingen moeten in toenemende mate rekening houden met de risico’s die gepaard gaan met klimaatverandering en de overgang naar een klimaatneutrale economie. Deze onderwerpen zijn daarom een onderdeel van de personentoetsingen bij banken, verzekeraars en pensioenfondsen:

 • in toetsingsgesprekken komen klimaat- en milieugerelateerde risico’s prominenter aan de orde. Een kandidaat kan worden gevraagd naar zijn of haar kennis over deze risico’s, relevante wetgeving op dit gebied en de impact daarvan in de context van de instelling.
 • bij het indienen van het toetsingsdossier geeft u een toelichting op de kennis en ervaring van de kandidaat op het gebied van deze risico’s. U kunt dit doen in de besluitvorming en overwegingen bij de benoeming en/of in de toelichting van de aangepaste geschiktheidsmatrix. U vindt de meest actuele geschiktheidsmatrix onder ‘Formulieren & formats’ op de pagina Toetsingen – wat en waarom.

Verwachtingen

Bij het beoordelen van de geschiktheid hanteert DNB de geschiktheidsonderwerpen A t/m E zoals opgenomen in de Beleidsregel geschiktheid 2012. Van een kandidaat bestuurder, commissaris, toezichthouder of andere (mede)beleidsbepaler wordt onder andere verwacht dat hij of zij ten aanzien van klimaat- en milieugerelateerde risico’s:

 • kan aangeven wat hieronder wordt verstaan;
 • op de hoogte is van relevante wet- en regelgeving, inclusief rapportage verplichtingen;
 • weet hoe en is in staat om deze te identificeren, monitoren en beheersen;
 • weet hoe en waar de verantwoordelijkheden voor zijn belegd binnen de instelling;
 • de impact in de specifieke context van de instelling begrijpt en voorbeelden kan noemen;
 • strategie en beleid kan vormen;
 • verantwoordelijkheid neemt bij het realiseren van een adequate beheersing;
 • toeziet op een adequate beheersing (voor interne toezichthouders);
 • in voldoende mate beschikt over relevante competenties zoals helikopterzicht, leiderschap, onafhankelijkheid, omgevingssensitiviteit, strategische sturing en verantwoordelijkheid.

Proportionele toepassing

Bij de toetsing houden we rekening met de specifieke functie, de aard, omvang, complexiteit en het risicoprofiel van de instelling en de samenstelling en het functioneren van het collectief. We verwachten van een bestuurder die verantwoordelijk is voor het risicobeheer diepgaandere kennis, ervaring en competenties op de genoemde elementen dan een bestuurder met een meer algemene portefeuille.

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen over klimaat- en milieu gerelateerde risico’s bij toetsingen kunt u terecht bij het Expertisecentrum Toetsingen van DNB via toetsing.expertisecentrum@dnb.nl.

In de MVO visie DNB 2020 en de Toezicht Vooruitblik 2020 hebben we aangekondigd dat we de beheersing van klimaat- en milieugerelateerde risico’s gaan integreren in toetsingen. Daarbij sluiten we aan bij de eerder door DNB gepubliceerde rapporten op het gebied van deze risico’s bij financiële instellingen, de nieuwsbrief van november 2020 en een nieuwsbericht op 15 februari 2021.