Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Samenwerking DNB - AFM bij toetsingen

Factsheet

Gepubliceerd: 11 april 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

De Nederlandsche Bank (DNB) is prudentieel toezichthouder en richt zich op solide en integere financiële ondernemingen die hun verplichtingen nakomen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is verantwoordelijk voor het gedragstoezicht en maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Vanuit deze perspectieven werken DNB en de AFM nauw samen bij toetsingen.

Bij betrouwbaarheidstoetsingen en bij de geschiktheidstoetsingen voor bestuurders en commissarissen van banken en verzekeraars is DNB wettelijk verplicht advies te vragen aan de AFM. Ook bij geschiktheidstoetsingen en betrouwbaarheidstoetsingen voor bestuurders en commissarissen van andere ondernemingen werken DNB en de AFM samen. Beide toezichthouders kunnen besluiten om bij toetsingsgesprekken van de andere toezichthouder aanwezig te zijn.

Toetsingsgesprek met DNB en de AFM

DNB en de AFM kunnen besluiten om bij toetsingsgesprekken van de andere toezichthouder aanwezig te zijn.

Toetsingsgesprek

De kandidaat wordt vooraf geïnformeerd als zowel DNB als de AFM bij het toetsingsgesprek aanwezig zijn. De toezichthouders bereiden het gesprek samen voor en maken afspraken over de rolverdeling. Elke toezichthouder stelt vragen vanuit haar eigen perspectief en verantwoordelijkheid. DNB richt zich tijdens het toetsingsgesprek onder andere op de strategie, het bedrijfsmodel en een solide en verantwoorde bedrijfsvoering. De AFM toetst onder meer de kennis en ervaring van de kandidaat over de zorgplicht tegenover de consument en de wijze waarop het klantbelang is geborgd in de bedrijfsvoering.

Bij banken en verzekeraars besteedt de AFM vooral aandacht aan het productontwikkelings- en beoordelingsproces (PARP), de visie op het oplossen van de beleggingsverzekeringsproblematiek of de risico’s van niet-passende dienstverlening. Bij beursgenoteerde banken en verzekeraars heeft de AFM daarnaast extra aandacht voor de marktmisbruikbepalingen en de omgang met en het begrip van voorwetenschap.

Beoordeling

DNB en de AFM komen ieder onafhankelijk tot een eigen beoordeling van de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat. Is deze beoordeling bij een van de partijen negatief? Dan volgt een negatief besluit.
DNB oordeelt over de reputatie waarbij informatie kan worden uitgewisseld met de AFM.

AFM sluit aan bij DNB

De AFM sluit aan bij een toetsingsgesprek van DNB in de volgende gevallen:

 • Bij belangrijke, beleidsbepalende functies (zoals de CEO, CFO of COO) bij grote ondernemingen
 • Bij aspecten bij de onderneming of de kandidaat die relevant zijn voor het toezicht van de AFM
 • Bij belangrijke gebeurtenissen of antecedenten uit het verleden, waar de kandidaat mogelijk bij betrokken is geweest
 • Bij een publiciteitsgevoelige onderneming of benoeming
 • In andere situaties waarin de toetsing complex is of extra aandacht vereist
 • Bij een eventueel toetsingsgesprek met central clearing counterparty’s, clearinginstellingen en afwikkelondernemingen, omdat de AFM toezicht houdt op de infrastructuur van deze partijen.

DNB sluit aan bij AFM

 • In de volgende gevallen sluit DNB aan bij een toetsingsgesprek van de AFM:
 • Bij belangrijke, beleidsbepalende functies (zoals de CEO, CFO of CRO) bij grote ondernemingen waarbij AFM de vergunningverlener is, zoals een beleggingsonderneming of een beheerder van een beleggingsinstelling
 • Bij aspecten bij de onderneming of de kandidaat die relevant zijn voor het toezicht van DNB
 • Bij belangrijke gebeurtenissen of antecedenten uit het verleden, waar de kandidaat mogelijk bij betrokken is geweest
 • Bij een publiciteitsgevoelige onderneming of benoeming
 • In andere situaties waarin de toetsing complex is of extra aandacht vereist

Samenwerking DNB-AFM bij Europees bankentoezicht

DNB en de AFM kunnen besluiten om bij toetsingsgesprekken van de andere toezichthouder aanwezig te zijn.

Significante instellingen

Voor banken geldt dat rekening gehouden moet worden met de procedures van de ECB. Voor significante instellingen werken DNB en de AFM samen zoals hierboven beschreven bij de voorbereiding en afstemming van de toetsing en het toetsingsgesprek. Het uiteindelijke besluit wordt genomen door de ECB op basis van een oordeel van het gemeenschappelijk toezichtteam (Joint Supervisory Team; JST).

DNB legt een ontwerpbesluit voor aan de ECB en houdt daarbij rekening met de aanbeveling van de AFM. De ECB neemt het uiteindelijke besluit. De ECB kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van het ontwerpbesluit van de nationale autoriteit.

Niet-significante instellingen

Voor niet-significante instellingen vindt de uitvoering van de toetsing in gebruikelijk overleg met de AFM plaats.