Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

MiCAR

De Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) is een Europees wetgevingspakket voor het reguleren van crypto’s en aan crypto’s gerelateerde diensten. MiCAR is een belangrijke stap voor de verdere regulering van crypto-activa in Europa. Vanaf 30 juni geldt het eerste deel van MiCAR binnen de Europese Unie. 

Waarom is MiCAR er? 

Het doel van MiCAR is om de regelgeving voor crypto-activa in Europa verder te harmoniseren, daarmee een gelijk speelveld te creëren en innovatie te ondersteunen. Tegelijkertijd is deze regelgeving bedoeld om consumenten beter te beschermen. Ten slotte zorgt MiCAR voor uniforme regels voor crypto-markten en dat is van belang voor beleggers in crypto-activa en de stabiliteit en integriteit van het crypto-ecosysteem. Daarmee is MiCAR een belangrijke stap om de financiële stabiliteit te waarborgen en een integere markt te faciliteren. 

Toezicht MiCAR 

Door MiCAR zal een groter aantal crypto-gerelateerde diensten onder toezicht komen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is onder MiCAR de vergunningverlenende autoriteit voor aanbieders van (nieuwe) cryptodiensten en ook verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van het doorlopend toezicht op de vereisten die gelden bij deze diensten. Voor meer informatie over het toezicht van de AFM, kan deze pagina worden geraadpleegd. 

Toezicht DNB 

DNB is onder MiCAR verantwoordelijk voor het toezicht op de twee verschillende typen stablecoins: de Electronic Money Tokens (EMT’s) en de Asset Referenced Tokens (ART’s). Dit onderscheid heeft betrekking op de waarde waaraan de stablecoins refereren. ART stablecoins refereren aan de waarde van één activum, of een mandje activa. De waarde van EMT stablecoins is daarentegen gekoppeld aan één valuta. 

Beoordeling van voorgenomen deelneming in CASP’s 

Op grond van artikel 84 MiCAR is DNB per 30 december 2024 de bevoegde autoriteit om de beoordeling van voorgenomen verwervingen van Crypto-Asset Service Providers (CASP’s) uit te voeren. Vanaf 1 juli kunnen aanvragen worden ingediend via het digitale portaal MijnDNB ten behoeve van voorgenomen verwervingen van CASP’s. DNB beoordeelt deze aanvragen in concept. Bij onze voorbereiding zijn we namelijk onder meer afhankelijk van de nadere invulling die ESMA geeft aan de verschillende vereisten.

Prudentieel toezicht CASP’s  

Naast de beoordeling van voorgenomen deelnemingen in CASP’s wordt DNB ook verantwoordelijk voor het doorlopend prudentieel toezicht op CASP’s. Dit gedeelde toezichtmodel bij de CASP’s is in lijn met het twin peaks model tussen AFM en DNB over alle sectoren. 

Vergunning uitgevers van ART- en EMT stablecoins 

Uitgevers van zowel EMT als ART (beide stablecoins) hebben hier een vergunning voor nodig. Voor EMT's zal dit via bestaande vergunningtrajecten verlopen. Voor de uitgifte van een EMT is immers een vergunning voor een elektronischgeldinstelling of een vergunning voor een kredietinstelling nodig. Voor ART's wordt een nieuwe vergunning geïntroduceerd, met uitzondering van instellingen die reeds een vergunning als kredietinstelling hebben en voldoen aan artikel 17 MiCAR.  

Uitgeven ART 

Voor het uitgeven van een ART kunt u vanaf 1 juli 2024 via Mijn DNB een vergunning aanvragen. Zie voor meer informatie over de vergunningaanvraagprocedure: Vergunningaanvraag Uitgever Activagerelateerde Tokens

Uitgeven EMT

Voor het uitgeven van EMT stablecoins dient de uitgever te beschikken over een vergunning voor kredietinstelling of een elektronischgeldinstelling. Aanvullend dient de desbetreffende instelling voor het uitgeven van een EMT conform MiCAR een whitepaper-notificatie in te dienen. Deze notificatie doet de instelling bij haar accounttoezichthouder.

Contact 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via crypto@dnb.nl, bij vragen over vergunningen kunt u contact opnemen met markttoegang@dnb.nl