Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Beleggen in SDG’s: overzicht van methoden en data voor meten impact

Achtergrond

Om te investeren in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties is het kunnen meten van de impact van de investeringen van groot belang. De werkgroep SDG impact assessment van het Platform voor Duurzame Financiering heeft op een rij gezet welke methodologieën, databronnen en praktijkvoorbeelden uit de markt op dit moment beschikbaar zijn om dit te doen.

Gepubliceerd: 21 mei 2021

Panda

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals (SDG’s), bieden een routekaart voor een betere wereld in 2030. Private financiering kan een cruciale rol spelen bij de financiering van deze doelen. Voor het op gang krijgen van deze financiering is het echter van belang dat er een gemeenschappelijk methode is om de positieve impact van investeringen op de SDG’s te meten. Om hieraan bij te dragen lanceert de werkgroep SDG Impact Assessment, opgericht onder het Platform voor Duurzame Financiering, vandaag de eerste drie van een reeks papers waarin per SDG uiteen wordt gezet welke methodologieën, databronnen en praktijkvoorbeelden uit de markt er op dit moment beschikbaar zijn om deze impact te meten.

De vandaag gepubliceerde SDG Impact Measurement Overviews betreffen een introductie op de reeks en de papers die betrekking hebben op SDG 3, ‘Goede gezondheid en welzijn’ en SDG 6 ‘Schoon water en sanitair’. Op termijn zullen ook voor de overige SDG’s papers worden gepubliceerd. Het zijn dynamische documenten die zullen worden bijgewerkt wanneer er nieuwe methodologieën, betere data of meer inzichtelijke voorbeelden beschikbaar komen. Met de reeks bouwt de werkgroep voort op hun eerdere publicatie, SDG impact indicators – A guide for investors and companies, waarin de werkgroep een kernset aan positieve impact-indicatoren bij investeringen in producten en diensten presenteerde.

De werkgroep SDG impact assessment is in 2017 opgericht door een groep financiële instellingen en bedrijven om investeerders te helpen bij het meten en uiteindelijk vergroten van de impact van hun investeringen op de SDG’s. Lid van de werkgroep zijn ABN AMRO, Achmea, ACTIAM, Aegon Asset Management, Anthos, a.s.r. Nederland, BlackRock, DSM, FMO, ING, Kempen, MN, NN Investment Partners, PGGM, Philips, Rabobank, Robeco, Stafford Capital Partners, Triodos Investment Management, UBS AM, en Unilever.

De werkgroep nodigt investeerders uit om feedback te geven op de papers en zal de komende tijd door middel van webinars met hen in gesprek gaan over de papers.

Over het Platform voor Duurzame Financiering

Het Platform voor Duurzame Financiering bestaat uit het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, de Dutch Fund and Asset Management Association, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Invest-NL, het Sustainable Finance Lab, de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft het Platform voor Duurzame Financiering in 2016 opgericht om de aandacht voor duurzame financiering in de financiële sector verder te vergroten en te stimuleren. De leden van het Platform komen twee keer per jaar bij elkaar om te overleggen over de verschillende duurzaamheidsinitiatieven binnen de Nederlandse financiële sector. Daarnaast buigen werkgroepen zich over diverse themaonderwerpen.

SDG Impact Measurement Overviews - An Introduction

324KB PDF
Download SDG Impact Measurement Overviews - An Introduction

SDG3 Impact Measurement Overview

342KB PDF
Download SDG3 Impact Measurement Overview

SDG6 Impact Measurement Overview

313KB PDF
Download SDG6 Impact Measurement Overview

Ontdek gerelateerde artikelen