Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB krijgt prijs voor verduurzaming beleggingsbeleid

Nieuws

Gepubliceerd: 27 maart 2023

DNB krijgt prijs voor verduurzaming beleggingsbeleid

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een belangrijke prijs gekregen voor haar duurzame beleggingsbeleid. DNB-president Klaas Knot noemt de prijs een eer, maar benadrukt dat DNB en de financiële sector nog maar aan het begin staan van een duurzame toekomst.

De prijs wordt uitgereikt door vakblad Central Banking. De jury roemde de “zeer innovatieve aanpak” bij het analyseren van de klimaat-impact van de eigen beleggingen en het inrichten van het eigen beleggingsbeleid. “Deze methoden zullen waarschijnlijk van grote waarde zijn voor andere centrale banken.”

‘Innovatieve aanpak’

DNB heeft een eigen beleggingsportefeuille van €8,85 miljard. Iedere drie jaar onderzoekt DNB welke mix van beleggingscategorieën, zoals aandelen of staatsobligaties, het meest geschikt is voor de lange termijn. In het prijswinnende onderzoek is op verschillende manieren gekeken naar de invloed van een veranderend klimaat op de optimale beleggingsmix en naar de invloed die de beleggingsmix zelf heeft op het klimaat.

Daarvoor zijn verschillende klimaatscenario’s met een - voor dit soort analyses - zeer lange horizon van veertig jaar doorgerekend. DNB heeft daarbij gekeken wat deze scenario’s betekenen voor de waarde van de beleggingen en voor de optimale samenstelling van de beleggingsmix. Ook heeft DNB onderzocht wat er gebeurt met het rendement en het risico als wordt belegd in een portefeuille van aandelen in bedrijven met een lagere CO2-uitstoot, die aansluit op het Klimaatakkoord van Parijs. Tot slot is verkend wat de onderliggende temperatuurstijging is van de beleggingen bij diverse samenstellingen van de beleggingsmix.

Groene doelen omhoog

Op basis van het onderzoek is de beleggingsportefeuille aangepast. De doelstelling voor de hoeveelheid groene obligaties is naar 20% opgeschroefd van €400 miljoen naar €1 miljard. Ook zet DNB stappen om de aandelenportefeuilles in lijn te brengen met de Parijse klimaatafspraken, waarbij een externe manager straks namens DNB de dialoog zal aangaan met bedrijven in de portefeuille en ook zal stemmen op aandeelhoudersvergaderingen.  

Het is niet het enige dat DNB doet als het aankomt op verduurzamen. In 2019 heeft ze als eerste centrale bank gecommitteerd aan de afspraken voor duurzame investeringen van de Verenigde Naties. Ook is DNB een van de acht oprichters van het NGFS, een netwerk van centrale banken en toezichthouders om de financiële sector te verduurzamen. “We zijn erg blij en vereerd dat DNB’s pogingen richting duurzaamheid worden erkend door Central Banking”, zegt president Klaas Knot: “Deze award bekroont de jaren aan vooruitgang waarin DNB continu de grenzen verlegd van het integreren van duurzaamheidscriteria in de activiteiten van de centrale bank.”

Ontdek gerelateerde artikelen