Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

95% van gegarandeerd spaargeld failliete ATB inmiddels uitgekeerd

Persbericht

Gepubliceerd: 24 mei 2022

DNB Toorop aan het water

Een maand na het faillissement van de Amsterdam Trade Bank (ATB) is inmiddels 95% van het gegarandeerde spaargeld uitgekeerd aan de gedupeerde rekeninghouders. Ongeveer 80% van alle klanten heeft de vergoeding opgevraagd.

Per dinsdag 24 mei is EUR 635,3 mln aan vergoedingen uitgekeerd (94,5% van het totale gegarandeerde bedrag) aan 18.121 rekeninghouders (78,1% van alle rekeninghouders). Het percentage reeds uitgekeerde rekeninghouders in Nederland (79,1%) en Duitsland (75,0%) is vergelijkbaar. Voor alle rekeninghouders die nog geen contact hebben opgenomen met DNB geldt dat hun vergoeding beschikbaar blijft. Vaak gaat het bij deze rekeninghouders om kleinere bedragen.

DNB roept deze laatste groep van klanten die hun tegoed nog niet heeft opgevraagd op, dit alsnog te doen. Klanten kunnen via het webportaal van DNB op www.dnb.nl de rekening doorgeven waarop ze hun vergoeding willen ontvangen. DNB benadert deze klanten hierover ook zelf actief via de telefoon of mail.

Slapende rekeningen

Uit de administratie van ATB blijkt dat er circa. 23.000 rekeningen met 32.000 rekeninghouders bestaan die door de bank beëindigd zijn en daarom niet meer actief zijn. Op basis hiervan behandelt DNB deze rekeningen als slapende rekeningen. Slapende rekeningen zijn rekeningen ten aanzien waarvan in de 24 maanden voorafgaand aan 22 april 2022 geen transacties namens de rekeninghouder hebben plaatsgevonden. Ook het geld op slapende rekeningen valt onder de Nederlandse Depositogarantie. Over alle slapende rekeningen tezamen gaat het om een bedrag van EUR 1,9 miljoen.

Alle slapende rekeninghouders ontvangen spoedig per post bericht over hun saldo op de slapende rekening(en) en nadere informatie over de wijze waarop de vergoeding door DNB zal worden uitbetaald. Voor deze slapende rekeningen wordt een grensbedrag van 5 euro per persoon gehanteerd. Houders van slapende rekeningen met een saldo lager dan deze ondergrens ontvangen geen vergoeding. Rekeninghouders met een saldo van 5 euro of meer kunnen via het formulier bij de brief die ze van DNB ontvangen aangeven op welke betaalrekening ze hun vergoeding willen ontvangen. Rekeninghouders kunnen dit formulier online indienen via het Webformulier Depositogarantie op www.dnb.nl of per post versturen naar DNB.

Meer informatie en contact

Op website van DNB www.dnb.nl worden rekeninghouders op de hoogte gehouden van de voortgang van het Depositogarantiestelsel en Beleggerscompensatiestelsel voor ATB. Rekeninghouders kunnen ook contact opnemen met de Publieksvoorlichting van DNB (bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur), telefoon 0800-020 1068 (gratis) of +31 20 5249111 (vanuit het buitenland). E-mail: info@dnb.nl.

Ontdek gerelateerde artikelen