Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aantal valse biljetten in Nederland sterk gedaald

Persbericht

In 2023 zijn in Nederland 17.400 valse eurobiljetten uit circulatie gehaald. Een historisch laag aantal dat meer dan de helft (54%) onder het niveau van 2022 ligt.

Gepubliceerd: 29 januari 2024

Vals geld app in gebruik met 20 euro

Het 50 eurobiljet is in Nederland nog steeds het meest aangetroffen vervalste biljet, maar het aantal ervan is sinds 2015 gestaag gedaald (zie in de grafiek de oranje lijn). Een aantal mogelijke verklaringen hiervoor is het afnemend gebruik van contant geld, oplettende winkeliers die biljetten controleren op echtheid, en aandacht vanuit politie en justitie bij het bestrijden van deze vorm van criminaliteit. Verder werden in 2023 minder valse eurobiljetten van 100 en 200 uit de circulatie gehaald. De piek in 2022 was vooral het gevolg van een beperkt aantal oplichtingszaken met valse biljetten van zeer lage kwaliteit.

Tabel: Aantal aangetroffen valse eurobiljetten in Nederland

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

66.500

47.200 

43.200

38.900

38.900

25.500

26.000

38.200

17.400

Grafiek: Vervalsingen per coupure in Nederland

Vervalsingen per coupure in Nederland

In 2023 zijn wereldwijd 467.000 valse eurobiljetten aangetroffen. Voor het publiek en de winkeliers is de kans op het aantreffen van een vals biljet erg klein. Er zijn wereldwijd in totaal 30 miljard echte eurobiljetten in omloop. Eurobiljetten zijn met behulp van echtheidskenmerken als watermerk en hologram goed beschermd tegen vervalsingen. Deze zijn eenvoudig handmatig te controleren met behulp van de kijk-voel-kantel methode. Daarnaast maken winkeliers steeds vaker gebruik van detectieapparaten die door de ECB zijn gecertificeerd. Meer informatie over echtheidscontrole is te vinden op de DNB-webpagina. Een goede controle zorgt voor een snelle opsporing van verdachte biljetten. Hierdoor kan voorkomen worden dat criminelen vrijuit met valse biljetten kunnen betalen en de ontvangende partijen blijven zitten met de financiële schade.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans, tel. nrs. 020 - 524 3100 en 06 – 524 96 961.

Ontdek gerelateerde artikelen