Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Meer kaartbetalingen in 2022

Nieuws

Nederlanders betaalden in 2022 zo'n 6,1 miljard keer met een betaalkaart, voor een gezamenlijk bedrag van EUR 182 miljard, blijkt uit nieuwe cijfers van DNB over het betalingsverkeer. Onder meer buitenlandse vakanties en de horeca dreven de stijging in het aantal kaartbetalingen als gevolg van de heropening van de economie na de coronacrisis.

Gepubliceerd: 01 mei 2023

Kassa gedeelte in winkelruimte

In 2021 verrichten Nederlanders 4,9 miljard kaartbetalingen voor een gezamenlijk bedrag van EUR 144 miljard. Kaartbetalingen bestaan uit transacties van particulieren en bedrijven die worden gedaan met een pinpas of creditcard. Dit betreft binnenlandse én buitenlandse betalingen van Nederlandse kaarthouders aan zowel de kassa (inclusief contactloos betalen en betalen met smartphone of ‘wearable') als kaartbetalingen, zoals creditcardbetalingen, op het internet.

Bron: statistieken DNB

Bij De Nederlandsche Bank stellen we onafhankelijk statistieken op over de Nederlandse financiële sector en economie. Dit artikel is gebaseerd op die cijfers. Meer informatie over onze statistieken en alle dashboards vind je op de Statistiek homepage.

Nieuwe rapportagemethode Betalingsverkeer

Met ingang van 1 januari 2022 verzamelt DNB, net als alle andere Centrale Banken in Europa en onder coördinatie van de ECB, meer en betere gegevens over het betalingsverkeer, om de snelle ontwikkelingen op dat gebied beter te kunnen monitoren. Ten opzichte van eerdere jaren zijn er nu meer betalingsdienstaanbieders verplicht aan DNB gegevens te verstrekken. Daarnaast is de vragenlijst ook uitgebreid. De statistieken worden per kwartaal opgesteld.

In april 2023 verscheen daarnaast het rapport Betalen aan de kassa 2022, gebaseerd op gezamenlijk onderzoek van Betaalvereniging Nederland en DNB. Hier wordt specifiek gekeken naar toonbankaankopen in Nederland en worden bijvoorbeeld online kaartbetalingen, zoals met een creditcard, niet meegerekend.

Heropening economie duidelijk zichtbaar

De afschaffing van de coronamaatregelen in het eerste kwartaal van 2022 leidde tot een sterke stijging van het aantal kaartbetalingen in de rest van het jaar, met name aan de kassa.

In het eerste kwartaal van 2022 werden 1,3 miljard kaartbetalingen verricht. In de rest van het jaar steeg dit naar gemiddeld 1,6 miljard per kwartaal. In totaal werd er in 2022 6,1 miljard keer met een betaalkaart betaald, waarvan 5,5 miljard in Nederland en 0,6 miljard in het buitenland.

Ook steeg de omzet van de kaartbetalingen van EUR 38 miljard in het eerste kwartaal van 2022 naar gemiddeld EUR 48 miljard in de laatste drie kwartalen van het jaar. In totaal werd in 2022 voor EUR 182 miljard aan kaartbetalingen verricht, waarvan EUR 153 miljard in Nederland en EUR 29 miljard in het buitenland.

Voor 2023 is de verwachting dat het aantal kaartbetalingen verder zal stijgen, mede door de introductie van OVpay, waarmee reizigers met een betaalkaart kunnen in- en uitchecken in het openbaar vervoer.

Meer informatie

Tabel 5.12 Betalingsverkeer

Het gedetailleerder inzichtelijk maken van informatie over het betalingsverkeer maakt onderdeel uit van het meerjarenprogramma 2023-2025 van de divisie Statistiek van DNB.