Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verzekeraars beleggen steeds minder in obligaties

Nieuws

Verzekeraars bleven ook in 2023 directe beleggingen in obligaties verkopen, blijkt uit nieuwe cijfers van DNB. Het was al het vierde jaar op rij waarin verzekeraars meer obligaties verkochten dan aankochten. Door koerswinsten op beleggingen en op derivaten namen de totale activa van verzekeraars in 2023 toe, na een forse afname in het jaar daarvoor.

Gepubliceerd: 11 maart 2024

Man en vrouw in gesprek over verzekeraars die beleggen steeds minder in obligaties.

In totaal verkochten verzekeraars vorig jaar voor netto € 1,5 miljard aan obligaties. In de twee jaar daarvoor werd voor netto € 36 miljard aan obligaties van de hand gedaan. Een groot deel van de verkopen betrof ‘veilige’ staatsobligaties, zoals Duitsland (€ 12 miljard) en Nederland (€ 5 miljard).

Bron: statistieken DNB

Bij De Nederlandsche Bank stellen we onafhankelijk statistieken op over de Nederlandse financiële sector en economie. Dit artikel is gebaseerd op die cijfers. Meer informatie over onze statistieken en alle dashboards vind je op de Statistiek homepage.

De grote verkopen in 2021 en 2022 hadden deels als doel middelen vrij te maken om aan de destijds gestegen margeverplichtingen te voldoen. Maar ook werden met de opbrengst andere beleggingen aangekocht, zoals hypotheken en participaties in beleggingsfondsen.

Deze beleggingsfondsen beleggen op hun beurt weer in andere activa, zoals aandelen en deelnemingen (circa 40%), onroerend goed (20%) en ook obligaties (20%). Vaak betreft het dan obligaties die een hoger rendement bieden tegenover een groter risico. Dat kunnen zowel obligaties van bedrijven als overheden zijn. 

Aandeel obligaties in beleggingsportefeuille verzekeraars slinkt

Bovenop de verkopen nam de waarde van de obligaties in specifiek de beleggingsportefeuille van verzekeraars in 2023 minder sterk toe dan die van aandelen en participaties in beleggingsfondsen. Dit volgde op 2021 en 2022, toen de waarde van obligaties juist sterker afnam dan die van aandelen en participaties.

In combinatie met de verkopen daalde het aandeel van obligaties in de gezamenlijke beleggingsportefeuille van verzekeraars daardoor de laatste jaren flink. Bestond in 2019 nog 45% van het belegd vermogen uit obligaties, eind 2023 was dit gedaald naar 32%.

Activa van verzekeraars nemen toe in 2023

Over heel 2023 namen de activa van verzekeraars met € 25 miljard toe tot € 445 miljard. In 2022 was er nog sprake van een sterke afname met € 91 miljard. 2023 zorgde dus enigszins voor herstel. De activa van verzekeraars stegen met name door koerswinsten op aandelen en participaties in beleggingsfondsen (€ 10 miljard), op obligaties (€ 5 miljard) en op derivaten (€ 4 miljard euro).

Tegenover deze activa staan de verplichtingen van verzekeraars, voornamelijk bestaande uit toekomstige verplichtingen jegens hun polishouders. Deze namen in 2023 toe met € 18 miljard. Het eigen vermogen van verzekeraars, volgens macro-economische definities, steeg derhalve met € 7 miljard.  

Meer informatie

Tabel 7.1.1BC  Verkorte balansen van verzekeringsinstellingen naar type (Kwartaal; breukvrij)

Tabel 7.1BC: Balans van verzekeringsinstellingen (Kwartaal; breukvrij)

Tabel 7.1.3: Kasstroomoverzicht van verzekeringsinstellingen (Kwartaal)

Dashboard: Verzekeraars (Nieuw, met toezichtcijfers en macro-economische statistieken over verzekeraars)

Ontdek gerelateerde artikelen