Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verzekeraars

Afbeelding Dashboard Verzekeraars DEF

DNB publiceert macro-economische statistieken over verzekeraars. Daarnaast houdt DNB toezicht op de Nederlandse verzekeringssector en publiceert daar cijfers over. Dit dashboard geeft informatie over deze twee taken. 

Het dashboard Verzekeraars (macro-economisch) bevat statistieken die zijn opgesteld volgens internationaal vastgestelde richtlijnen voor statistische doeleinden. Deze cijfers bieden inzicht in de bijdrage van de verzekeringssector aan de Nederlandse economie en in de relaties met andere sectoren en het buitenland. Een voorbeeld hiervan is de manier waarop het gezamenlijke vermogen van in Nederland actieve verzekeraars en in Nederland gevestigde bijkantoren van buitenlandse verzekeraars is belegd.

Het dashboard Verzekeraars (toezicht) toont cijfers die worden verzameld voor het prudentieel toezicht op individuele Nederlandse verzekeraars. Hierin staan onder andere gegevens over de kapitaalvereiste en het vermogen van verzekeraars. 

Verschillende dashboards met eigen definities

De macro-economische statistieken en de toezicht cijfers kennen elk hun eigen definities en voorschriften. Hierdoor kunnen schijnbaar vergelijkbare grootheden cijfermatig van elkaar verschillen.

Zo is het vermogen van verzekeraars volgens de macro-economische statistiek groter dan volgens de toezicht cijfers. Dat komt vooral doordat derivaten, leningen en overige activa in de macro-economische statistiek bruto worden weergegeven, terwijl deze in de toezicht cijfers netto (gesaldeerd) worden weergegeven.

Daarnaast is er een verschil in populatie. In Nederland gevestigde bijkantoren van buitenlandse verzekeraars worden meegenomen in de macro-economische statistiek, maar vallen buiten de toezicht cijfers. Omgekeerd behoren in het buitenland gevestigde bijkantoren van Nederlandse verzekeraars wel tot de toezichtpopulatie, maar niet tot de populatie van de macro-economische statistiek.

Onderwerpen verzekeraars