Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verzekeraars (macro-economisch)

Dit dashboard toont de activa die verschillende verzekeraars op hun balans hebben staan. Deze activa worden vervolgens uitgesplitst naar type verzekeraar en financieel instrument.

Activa verzekeraars naar instrument

De gezamenlijke activa van Nederlandse verzekeraars kan worden uitgesplitst naar de verschillende financiële instrumenten op de balans. Een uitgebreide uitleg van de verschillende financiële instrumenten is te vinden in het tabblad ‘Toelichting op datatabel’ voor het totaal verzekeraars.

Activa per type verzekeraar

Er bestaan verschillende soorten verzekeraars. We onderscheiden in de statistiek de volgende typen: herverzekeraars, levensverzekeraars en schade- en zorgverzekeraars.

Herverzekeraars

Een herverzekeraar is een verzekeraar die (een deel van) het door andere typen verzekeraars en pensioenfondsen geaccepteerde risico op bijvoorbeeld schade of overlijden verzekert. Een herverzekeraar verleent geen diensten aan consumenten of andere bedrijven, maar alleen aan verzekeraars en pensioenfondsen.

Levensverzekeraars

Een levensverzekeraar verzekert toekomstige uitkeringen vanwege het leven of de dood van personen. De levensverzekeraar keert uitsluitend een geldbedrag uit. Als er sprake is van een sommenverzekering, dan is de hoogte van de uitkering van tevoren bepaald. De uitkering is daarmee onafhankelijk van de daadwerkelijk geleden schade. Bij een premieverzekering belegt de verzekeraar de premie en hangt de hoogte van toekomstige uitkering af van het rendement op deze belegging.

Schade- en zorgverzekeraars

Een schadeverzekeraar verzekert de schade die ontstaat als een onzeker voorval of een onzekere omstandigheid zich voordoet. Bij een schadeverzekering is de uitkering gerelateerd aan de schade die de verzekerde heeft geleden. Voorbeelden van schadeverzekeringen zijn de rechtsbijstandverzekering, de ongevallenverzekering en de zorgverzekering.

Dit dashboard bevat macro-economische statistieken die DNB publiceert over verzekeraars. Bekijk meer data in de tabellen: 

Meer informatie 

Bekijk ook het volledig overzicht met data over verzekeraars. 

Ontdek gerelateerde artikelen

Verzekeraars (macro-economisch)