Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Nieuwe versie “Verplichte templates en filing indicatoren” mbt DPM 3.0

Onder “Gebruikersdocumentatie” is een nieuwe versie beschikbaar van het bestand “Verplichte templates en filing indicatoren DPM 3.0”, waarin wordt aangegeven welke templates verplicht, niet toegestaan of optioneel zijn en welke filing indicatoren in de XBRL rapportage moeten worden opgenomen.

Gewijzigde cellen zijn geel gemarkeerd. Specifieke wijzigingen zijn aangegeven in rood. Bij vragen kunt u bellen met uw reguliere contactpersoon voor rapportages bij DNB.

De wijzigingen in deze versie hebben betrekking op de volgende modules:
◾COREP FRTB (nieuwe module);
◾COREP OF (nieuwe templates kredietrisico, CCR en Non performing exposures);
◾COREP LR (nieuwe templates leverage ratio volatility, verwijderde templates C41.00/C42.00);
◾Asset Encumbrance (nieuwe conditie SNCI geïntroduceerd);
◾Large Exposures (verwijderde templates C30.00/C31.00);
◾SBP CR (nieuwe conditie mbt low/high default portfolio geïntroduceerd);
◾NSFR (oude templates vervangen door nieuwe set);
◾ALMM (nieuwe conditie SNCI geïntroduceerd);
◾GSII (nieuwe module);
◾Remuneration (nieuwe module);
◾Remuneration High Earners (nieuwe module);

Een volledig overzicht van alle rapportage verplichtingen, technische informatie met betrekking tot Validatie regels, EBA Data Point Model(s) (DPM) en XBRL taxonomieën is terug te vinden op de EBA website via de volgende link: EBA reporting frameworks.