Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

15-11-2021 Principes om overlap tussen kwalitatieve rapportages te verminderen

Toezichtrapportages

Gepubliceerd: 15 november 2021

Verzekeraars dienen periodiek via Digitaal Loket Rapportages (DLR) kwalitatieve rapportages in bij DNB, waarmee inzicht wordt gegeven in bijvoorbeeld de resultaten, governance en het risicoprofiel. DNB heeft de samenhang tussen verschillende rapportages en de mogelijkheden om gebruik te maken van verwijzingen binnen de huidige wettelijke kaders op een rij gezet. Onderstaande principes kunnen verzekeraars helpen bij het indienen van de rapportages om overlap tussen rapportages te verminderen, waarmee het rapportageproces efficiënter kan worden voor zowel verzekeraars als DNB.

Principe 1. Voorkomen van onnodige herhalingen

Verschillende kwalitatieve rapportages zijn aanvullingen op elkaar, waarbij het niet nodig is om bepaalde informatie in elke rapportage te herhalen. De volgende principes, gebaseerd op wet- en regelgeving en DNB-ervaringen, kunnen hierbij helpen:

  • De RSR is een aanvulling op de SFCR, waarbij de SFCR publieke informatie bevat en de RSR de vertrouwelijke, voor toezichtsdoeleinden benodigde informatie. Informatie in de SFCR hoeft niet ook in de RSR opgenomen te worden.
  • VCP-relevante informatie die reeds in de RSR is opgenomen hoeft niet meer in het VCP opgenomen te worden.
  • Informatie die niet expliciet is vereist, zoals herhaling van wettelijke vereisten, hoeft niet te worden opgenomen. Daarnaast kunnen generieke beschrijvingen worden vermeden door enkel relevante ondernemingsspecifieke informatie op te nemen.
  • Momenteel bevatten de ORSA en RSR enkele dubbelingen. In de Solvency II 2020 review is voorgesteld om de duplicatie van de RSR met de ORSA te verminderen. Het voorstel is momenteel onderdeel van de triloog onderhandelingen met de Europese Parlement en Europese Raad. Overigens mag in de RSR al wel worden verwezen naar de ORSA (zie volgende punt).

 Principe 2: Gebruik maken van verwijzingen

Binnen de wet- en regelgeving zijn er mogelijkheden voor het gebruik van verwijzingen. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • In de RSR, SFCR en VCP mag gebruik worden gemaakt van verwijzingen. In de RSR mag worden verwezen naar andere toezichtrapportages (bijv. ORSA, SFCR). In de SFCR mag worden verwezen naar voor het publiek beschikbare documenten.
  • De verwijzingen leiden direct naar de voor toezichtsdoeleinden benodigde informatie en niet naar een algemeen document. Dat betekent dat de verwijzing adequaat, duidelijk en gericht is met paragraaf en/of bladzijde.
  • Verwijzingen worden uitsluitend gebruikt indien de rapportages zelf (RSR, SFCR en VCP) begrijpelijk en gemakkelijk bruikbaar en leesbaar blijven voor de gebruiker inclusief de toezichthouder. Het is niet de bedoeling dat een rapportage voornamelijk uit referentie bestaat. 

Principe 3: ‘Single’ rapportages voor verzekeringsgroepen

Voor verzekeringsgroepen is het mogelijk om voor de SFCR en de ORSA een ‘single rapportage’ in te dienen, voor zowel de groep als alle verzekeringsentiteiten uit de groep. Op de website van DNB staan de voorwaarden en de aanvraagprocedure voor een single SFCR en een single ORSA. Een single RSR is nog niet mogelijk, in de Solvency II 2020 review is door EIOPA voorgesteld om deze mogelijkheid wel te gaan bieden. Het voorstel is momenteel onderdeel van de triloog onderhandelingen met de Europese Parlement en Europese Raad. Overigens hoeft het merendeel van de verzekeraars over 2021 geen volledige RSR aan te leveren, hiervoor verwijzen wij naar een eerder DNB-nieuwsbericht

iForum

De vraag om rapportages efficiënter te kunnen inrichten zodat dubbelingen zoveel mogelijk worden voorkomen, is naar voren gekomen in het iForum-project ‘Dubbel uitgevraagde informatie bij verzekeraars’. Dit project heeft geresulteerd in zes verbeterideeën. Het verbeteridee dat vanuit de sector hoge prioriteit kreeg en waarin een aanzienlijke tijdsbesparing werd gezien betreft ‘Vermindering overlap tussen kwalitatieve (Solvency II) rapportages’. Met dit nieuwsbericht geeft DNB inzicht in de mogelijkheden binnen de huidige wet- en regelgeving.

Ontdek gerelateerde artikelen