Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

TRANSITIENIEUWS - Ervaringen uit eerste invaardossier gedeeld

Op 15 mei sprak DNB-afdelingshoofd Ewout van Ommen tijdens het evenement Eye on Pensions. Hij ging onder andere in op het proces om te komen tot een evenwichtige belangenafweging en het bestuursbesluit over de datakwaliteit. Ook benoemde hij de lessen en ervaringen die DNB voor zichzelf en de sector uit de eerste invaardossiers en partiële beoordelingen heeft opgedaan. De slides van zijn presentatie zijn hieronder te downloaden.

Gepubliceerd: 06 juni 2024

Overleg

Proces om te komen tot evenwichtige belangenafweging

In het proces om te komen tot een evenwichtige belangenafweging bespraken de aanwezigen drie stappen:

  1. De relevante informatie moet beschikbaar zijn.
  2. Het juiste proces moet zijn doorlopen.
  3. De motivering van het fonds moet het besluit kunnen dragen.

Wat de beschikbaarheid van relevante informatie betreft, zien we in de eerste dossiers bijvoorbeeld dat de plausibiliteit van de berekeningen niet altijd voldoende gewaarborgd is. Een ander voorbeeld is dat bij het bespreken van de berekende pensioenverwachtingen alleen gekeken wordt naar de uitkomsten in het mediane scenario en niet naar die in de goed- en slecht-weer-scenario’s. Meer informatie over (de berekening van) de transitie-effecten is te vinden in deze factsheet.

Bij het doorlopen van het juiste proces is onder andere een rol weggelegd voor de sleutelfunctie risicobeheer. Hier valt in de eerste dossiers op dat er soms opinies van sleutelfuncties ontbreken bij belangrijke besluiten. De rol van de sleutelfunctie risicobeheer tijdens de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is nader uitgewerkt in deze good practice. Ten slotte zien we dat niet altijd duidelijk is wat het bestuur heeft gedaan met input van gremia als sleutelfuncties, verantwoordings- of belanghebbendenorgaan en intern toezicht.

Bestuursbesluit datakwaliteit

Goede datakwaliteit is van groot belang voor de transitie. In het bestuursbesluit over de datakwaliteit moet goed vastliggen hoe de kwaliteit van de data is onderbouwd en welke overwegingen het bestuur daarbij heeft gemaakt. Deze good practice, die is gebaseerd op een succesvol doorlopen partiële beoordeling, laat zien hoe dit in de praktijk ingevuld kan worden.

Lessen uit de eerste beoordelingen

DNB heeft na het ontvangen van de eerste invaarmeldingen en partiële beoordelingen gesprekken gevoerd met de betrokken pensioenfondsen en PUO’s. Hieruit is een aantal lessen getrokken voor zowel DNB als de fondsen en PUO’s. Zo werkt DNB momenteel aan het verhelderen van het invaarsjabloon en de invulinstructie. De pensioenfondsen kunnen op hun beurt de kwaliteit van het dossier verhogen door een proces voor kwaliteitsborging in te richten en het invaarsjabloon van het begin af aan centraal te stellen in de voorbereiding. Dit eerder verschenen nieuwsbericht gaat hier nader op in.

Presentatie ‘Toezicht op de transitie – Lessen uit de eerste meldingen’ - Ewout van Ommen

370KB PDF
Download Presentatie ‘Toezicht op de transitie – Lessen uit de eerste meldingen’ - Ewout van Ommen

Ontdek gerelateerde artikelen