Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Jaarverslag 2020

Jaarverslag

Gepubliceerd: 22 maart 2021

Coronacrisis

De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert rond eind maart haar jaarverslag. De Engelstalige versie ervan verschijnt twee maanden later

Op weg naar herstel

Zelden is de aanblik van de wereld in zo’n kort tijdsbestek zo sterk veranderd als in 2020. Vooral in menselijk opzicht, maar ook voor de economie. Eind 2019 werd voor de Nederlandse economie nog een groei verwacht van 1,4%. Nu, ruim een jaar later, noteren we een krimp van 3,8% en kijken we naar de economische schade die het coronavirus heeft berokkend. Krachtig ingrijpen van de Nederlandse overheid, de Europese overheden en de Europese Centrale Bank (ECB) heeft die schade weten in te dammen. Bovenal leveren onze zorgverleners een enorme inspanning om de medische gevolgen van het virus te beperken. Vooruitblikkend kunnen we met de komst van meerdere vaccins uitkijken naar herstel van het openbare leven en van de economie. Tegelijkertijd moeten we erkennen dat de onzekerheid groot is. Deze crisis heeft weer eens laten zien dat de economie moeilijk voorspelbaar en maar beperkt maakbaar is. Het is belangrijk om hier in ons beleid rekening mee te houden.

Jaarverslag DNB 2020

3,1MB PDF
Download Jaarverslag DNB 2020

Ontdek gerelateerde artikelen