Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Resultaten consultatie DNB Wwft Q&As en Good Practices

Consultatie Toezicht

De concepttekst van de DNB Q&As en Good Practices Wwft is van 18 oktober tot en met 30 november 2023 openbaar geconsulteerd. Hieronder treft u de definitieve versie aan van de DNB Q&A’s en Good Practices Wwft. Ook zijn hieronder het feedbackstatement en de ontvangen reacties opgenomen. DNB merkt hierbij op dat naar aanleiding van de consultatiereacties de opzet van het document tegen het licht is gehouden. Deze versie kent daarom een deels gewijzigde hoofdstukindeling. Daarbij wordt in elk onderdeel scherper onderscheid gemaakt tussen het juridisch kader, de Q&As en de Good Practices.

Gepubliceerd: 08 mei 2024

Met deze nieuwe beleidsuiting komt de oude ‘DNB Leidraad Wwft en Sw’ te vervallen. Bovendien vervallen de in het bijgaand overzicht opgenomen (beleids-) uitingen. Gelet op de modernisering van de Sanctiewet 1977, die in de nabije toekomst door de wetgever wordt herzien, is de Sanctiewet geen onderdeel van de DNB Q&A’s en Good Practices Wwft. DNB komt op termijn met een nieuwe uiting aangaande de Sanctiewet. In de tussentijd wordt het sanctiewetgedeelte uit de oude leidraad ongewijzigd opnieuw gepubliceerd in een apart document. Dit betreft geen nieuwe beleidsuiting.

De Engelse vertaling van de DNB Q&As en Good Practices Wwft zal eveneens op korte termijn worden gepubliceerd.

Downloads

Ontdek gerelateerde artikelen