Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

26 november 2020 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Het doel van het iForum is om samen met de financiële sector initiatieven te ontwikkelen die toegevoegde waarde creëren. Voor zowel de instellingen onder ons toezicht als voor DNB zelf.

Overzicht initiatieven per kwartaal

Hieronder staat een overzicht van de initiatieven per thema per kwartaal. De thema’s zijn uitgebreid beschreven op de pagina iForum thema’s. Heeft u interesse om mee te doen aan een van de lopende initiatieven? Laat het ons weten via iforum@dnb.nl.

Initiatieven Q4 2020

Procesinformatie
Tijdens aanvragen en/of rapportages hebben instellingen behoefte aan meer duidelijkheid over waar ze zich in het proces bevinden. Met dit initiatief willen we hun meer inzicht bieden in statusinformatie en tijdlijnen wanneer ze onze loketten gebruiken.

Initiatieven Q3 2020

Samenwerking voor betere rapportagekwaliteit
Met dit initiatief willen we de kwaliteit van toezichtrapportages verbeteren door efficiënter samen te werken met de sector en nieuwe technieken, zoals machine learning, toe te passen. Door middel van een pilot met verzekeraars en pensioenfondsen gaan we na welke tools en technieken toegevoegde waarde hebben.
Ik doe mee!

Process mining
Met behulp van process mining onderzoeken we een effectievere en efficiëntere manier om een beeld te krijgen van de mate van procesbeheersing bij financiële instellingen.
Ik doe mee!

Machine readable/executable regulation
Met dit initiatief verkennen we in een pilot op Open Boek Toezicht de optie om wet- en regelgeving in een machine-readable (of executable) vorm te formuleren en ter beschikking te stellen. Zo kan deze automatisch door een systeem worden geanalyseerd. Instellingen zouden hierdoor veel gemakkelijker na kunnen gaan welke wet- en regelgeving van toepassing is.
Ik doe mee!

Verantwoord gebruik van AI: uitlegbaarheid
Met dit initiatief willen we ervoor zorgen dat de financiële sector artificial intelligence (AI) op een verantwoorde manier gebruikt, hier specifiek gericht op uitlegbaarheid. De uitkomsten van modellen die instellingen gebruiken, moeten immers goed uit te leggen zijn. We ontwikkelen samen met instellingen een eerste raamwerk om hier meer invulling aan te geven.
Ik doe mee!

Initiatieven Q1/Q2 2020

User experience
Dit initiatief richt zich op het verbeteren van de user experience van onze portalen. Aan de hand van ervaringen, knelpunten en verbetersuggesties van gebruikers brengen we samen met onze ontwikkelteams verbeteringen aan.

Indirecte kosten van toezicht: survey
Met dit initiatief willen we met behulp van technologie de indirecte kosten van ons toezicht beperken. We gaan na waar de grootste kostenposten zitten.
Ik doe mee!

Indirecte kosten van toezicht: dubbele uitvragen
Samen met verzekeraars onderzoeken we welke gegevens we nu dubbel uitvragen. We kijken hoe we dit kunnen voorkomen om zo de indirecte kosten van ons toezicht te verlagen.
Ik doe mee!

Digitale handtekening
Instellingen moeten nu nog bepaalde verklaringen en documenten handmatig ondertekenen en per post naar DNB opsturen. Met dit initiatief willen we het mogelijk maken dat instellingen documenten ook digitaal kunnen ondertekenen, op een gebruiksvriendelijke maar rechtsgeldige manier.
Ik doe mee!

Rentebenchmarks
Er is sinds 2014 een overgang naar andere rentebenchmarks gaande. Die overgang vormt een risico voor de financiële stabiliteit. Want een aantal benchmarks worden uitgefaseerd, maar veel financiële activa zijn nog steeds van die benchmarks afhankelijk. Bij een groep financiële instellingen houden wij deze overgang met een data-uitvraag in de gaten. Zo kunnen we ingrijpen zodra de risico’s van de overgang zich ook echt gaan voordoen.
Ik doe mee!

Realtime-liquiditeitstoezicht
De komende jaren gaan we steeds meer digitaal communiceren met de financiële instellingen. Daardoor kunnen we gegevens steeds sneller en vaker ontvangen. Samen met de sector willen we onderzoeken of real-time toezicht wenselijk is en wat de technische mogelijkheden en juridische gevolgen zijn.
Dit initiatief is afgerond.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Bekijk dan de pagina Initiatieven.

Relevant voor:

 • Aanbieders cryptodiensten
 • Afwikkelondernemingen
 • Banken
 • Beleggingsinstellingen
 • Beleggingsondernemingen
 • Betaalinstellingen
 • Clearinginstellingen
 • Elektronischgeldinstellingen
 • Pensioenfondsen
 • Premiepensioeninstellingen
 • Trustkantoren
 • Verzekeraars
 • Wisselinstellingen