Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

17 december 2013 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Een afwikkelonderneming is degene die afwikkeldiensten verleent.

Afwikkeldiensten zijn werkzaamheden gericht op:

  1. het doorzenden door een ander dan een aanbieder van communicatienetwerken van verzoeken die betrekking hebben op de goedkeuring van betaalopdrachten;
  2. het goedkeuren van verzoeken als bedoeld onder 1, namens een betalende betaaldienstverlener; of
  3. het salderen.

Salderen is het vaststellen van geldelijke vorderingen of verplichtingen van betaaldienstverleners uit hoofde van betaalopdrachten van betaaldienstgebruikers.

Categorieën afwikkelondernemingen

Er kunnen drie categorieën afwikkelondernemingen worden onderscheiden:

  1. Afwikkelondernemingen met zetel in Nederland.
  2. Afwikkelondernemingen met zetel in een aangewezen staat.
  3. Afwikkelondernemingen met zetel in een niet-aangewezen staat.

De vergunningplicht is niet van toepassing op afwikkelondernemingen met zetel in een door de Minister van Financiën aan te wijzen staat waar toezicht wordt uitgeoefend op het uitoefenen van het bedrijf van afwikkelonderneming jegens betaaldienstverleners met wie degene die het bedrijf van afwikkelonderneming uitoefent niet in een groep is verbonden, indien dat toezicht in voldoende mate waarborgen biedt ten aanzien van de belangen die de Wft beoogt te beschermen.

Gerelateerde websites