Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Register afwikkelondernemingen

Artikel 1:107 Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat er een openbaar register is. Uit dat register moet kunnen worden opgemaakt vanaf welk tijdstip een afwikkelonderneming welke activiteiten mag verrichten.

Gepubliceerd: 17 december 2013

Bekijk eerdere versies in het archief

Tevens moet het register informatie bevatten over eventuele beperkingen die aan de activiteiten zijn gesteld alsmede over de staat waarin een afwikkelonderneming haar zetel heeft. Alle vergunning houdende afwikkelondernemingen (en overige financiële ondernemingen) zijn dus in dat register opgenomen.

Register van afwikkelondernemingen

Ontdek gerelateerde artikelen