Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

17 februari 2016 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Pensioenfondsen zijn verplicht om een kostendekkende premie te berekenen. De kostendekkende premie is het wettelijk ijkpunt bij de beoordeling van de feitelijke premie die het fonds in rekening brengt. Door een adequate premiestelling wordt voorkomen dat een fonds op voorhand te maken krijgt met tekorten. Daarom stelt de Pensioenwet een norm voor de hoogte van de door het fonds te bepalen premie, de kostendekkende premie.

Wijze vaststellen premie

In een aantal factsheets en Q&A’s wordt verduidelijkt hoe DNB toezicht houdt op de bepalingen rondom het vaststellen van de premie.

CDC

CDC-fondsen zijn fondsen met een pensioenregeling op basis van een uitkeringsovereenkomst waarbij het premieniveau voor langere tijd wordt vastgelegd. De werkgever loopt geen risico’s meer. Op welke wijze wordt bij die fondsen de pensioenpremie vastgelegd?

Financiële opzet en premiedemping bij een startend pensioenfonds

Een startend pensioenfonds of startende collectiviteitskring bij een algemeen pensioenfonds (APF) waar nieuwe aanspraken worden opgebouwd, moet beschikken over een houdbare financiële opzet.

Sector(en)

  • Pensioenfondsen