Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

09 september 2021 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Op 1 januari 2019 is de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars in werking getreden. Deze wet introduceert nieuwe voorbereidingsmogelijkheden op probleemscenario’s en afwikkelingsmogelijkheden bij het falen van een verzekeraar. In deze factsheet vindt u relevante informatie over (de beoordeling van) voorbereidende crisisplannen voor verzekeraars.

Welke verzekeraars moeten beschikken over een voorbereidend crisisplan?

Op basis van artikel 26.5, eerste lid, Besluit prudentiële regels Wft beschikken verzekeraars, met uitzondering van zogenoemde basic-verzekeraars over een voorbereidend crisisplan. Indien een verzekeraar onderdeel uitmaakt van een groep en de holding een voorbereidend groepscrisisplan opstelt, kan deze verzekeraar worden meegenomen in het voorbereidend groepscrisisplan. In het voorbereidende crisisplan van de groep wordt vanzelfsprekend wel diepgaand aandacht geschonken aan het herstel van de individuele verzekeraar.

Hoe gaat DNB de voorbereidende crisisplannen beoordelen?

DNB zal de voorbereidende crisisplannen gaan beoordelen op basis van een gefaseerde aanpak. Dat betekent dat DNB in 2019 is gestart met een selectie van verzekeraars, die een dwarsdoorsnede van de sector representeert. In 2020 is DNB gestart met de beoordeling van het overige deel van de sector. Bij de beoordeling van een voorbereidend crisisplan houdt DNB rekening met de aard, omvang en complexiteit van een verzekeraar. De door DNB opgedane ervaring bij de beoordeling van deze dwarsdoorsnede zal worden gedeeld met de sector.

Een verzekeraar kan in overleg met de toezichthouder een voorbereidend crisisplan bij DNB indienen ook indien deze verzekeraar niet is geselecteerd.

Aanvraag via DLT

Uw aanvraag kunt u indienen via het Digitaal Loket Toezicht (DLT). In het DLT vindt u het formulier “Ontheffing of Instemming voor verzekeraars". Daarin vult u de gegevens van uw instelling in en selecteert u vervolgens de aanvraag die u wilt doen.

Let op: voordat u een aanvraag indient, vragen wij u om contact op te nemen met uw toezichthouder.