Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Factsheet voorbereidende crisisplannen voor verzekeraars

Factsheet

Gepubliceerd: 23 december 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

De Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars voorziet in voorbereidingsmogelijkheden op probleemscenario’s en afwikkelingsmogelijkheden bij het falen van een verzekeraar. In deze factsheet vindt u relevante informatie over (de beoordeling van) voorbereidende crisisplannen voor verzekeraars.

Welke verzekeraars moeten beschikken over een voorbereidend crisisplan?

Op basis van artikel 26.5, eerste lid, Besluit prudentiële regels Wft beschikken verzekeraars, met uitzondering van zogenoemde basic-verzekeraars, over een voorbereidend crisisplan. Indien een verzekeraar onderdeel uitmaakt van een groep en de holding een voorbereidend groepscrisisplan opstelt, kan deze verzekeraar worden meegenomen in het voorbereidend groepscrisisplan. In het voorbereidende crisisplan van de groep wordt vanzelfsprekend wel diepgaand aandacht geschonken aan het herstel van de individuele verzekeraar.

Hoe gaat DNB de voorbereidende crisisplannen beoordelen?

DNB stelt geen verplicht template voor een VCP beschikbaar. Verzekeraars zijn daarmee vrij om een eigen format te hanteren. DNB heeft wel een globale lijst met onderdelen voor de inhoud van een VCP opgesteld. U kunt dit lezen in de Good Practice voorbereidend Crisisplan.

  1. Beschrijving verzekeraar of groep
  2. Beschikbare herstelmaatregelen
  3. Potentiële stress-scenario’s
  4. Beoordeling herstelmaatregelen in relatie tot stress-scenario’s
  5. Crisismanagementgovernance
  6. Communicatieplan

Bij de beoordeling van een voorbereidend crisisplan houdt DNB rekening met de aard, omvang en complexiteit van een verzekeraar.. Het toepassen van proportionaliteit kan er niet toe leiden tot een verzekeraar niet aan de eisen hoeft te voldoen, maar artikel 26.5 lid 6 Bpr geeft aan dat DNB wel kan toestaan om artikel 26.5 lid tweede tot en met zesde lid op vereenvoudigde wijze toe te passen.

Aanvraag via Mijn DNB Toezichtdiensten

U kunt uw Voorbereidend Crisisplan indienen via Mijn DNB Toezichtdiensten.

Let op: voordat u een aanvraag indient, vragen wij u om contact op te nemen met uw toezichthouder.

Ontdek gerelateerde artikelen