Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Eisen aan (beheerders van) beleggingsinstellingen

Factsheet

(Beheerders van) instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) en alternatieve beleggingsinstellingen (abi’s)moeten bij de vergunningaanvraag en bij de uitoefening van hun bedrijf aan allerlei in de Wet op het financieel toezicht (Wft) verankerde eisen voldoen.

Gepubliceerd: 20 augustus 2013

Bekijk eerdere versies in het archief

Die eisen zijn gericht op de preventief te toetsen gedragselementen, evenals een preventieve prudentiële toets met betrekking tot het minimum eigen vermogen en een toereikende solvabiliteit. Voor de gedragselementen wordt verwezen naar site van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De Wft en de daarop gebaseerde regelgeving stelt aan (de beheerder van) een instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) en alternatieve beleggingsinstellingen (abi’s)en de eventuele bewaarder prudentiële eisen met betrekking tot:

Ontdek gerelateerde artikelen