Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Factsheet Beleggingsholding

Factsheet

Op basis van het Europese prudentiële raamwerk voor Beleggingsondernemingen dat per 26 juni 2021 inwerking is getreden (IFR/IFD), kan uw onderneming onder toezicht komen te staan van De Nederlandsche Bank (DNB). 

Gepubliceerd: 04 mei 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

Reden hiervoor is het belang dat uw onderneming direct of indirect houdt in een beleggingsonderneming, waardoor uw onderneming mogelijk kwalificeert als beleggingsholding. Om te kunnen beoordelen of uw onderneming daarvoor inderdaad kwalificeert verzoekt DNB u het stappenplan in te vullen en mee te sturen met uw aanvraag. Mocht u op basis van het stappenplan reeds tot de conclusie komen dat uw onderneming kwalificeert als beleggingsholding, dan verzoekt DNB u om de aanvullende stukken en toetsingsbescheiden van bestuurders en commissarissen van de beleggingsholding aan te leveren. Meer informatie hierover vindt u in bijlagen.

Disclaimer

Voor een nadere toelichting op de status van deze uiting kunt u de Leeswijzer beleidsuitingen DNB raadplegen.