Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Welke stukken overlegt een pensioenfonds in oprichting dertien weken voor oprichting?

Factsheet

DNB ontvangt bij deze melding graag de volgende volledige conceptstukken uiterlijk dertien weken vóór oprichting:

Gepubliceerd: 24 juli 2018

Bekijk eerdere versies in het archief
  1. De concept akte van oprichting van de stichting pensioenfonds.

  2. Een overzicht van de beoogde (mede)beleidsbepalers. Voor de geschiktheidseisen die gelden voor (mede) beleidsbepalers, zie de informatie over toetsingen op Open Boek Toezicht.

  3. Een beschrijving van het gekozen bestuursmodel en een onderbouwing van de keuze voor het model. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt welke voor- en nadelen zijn onderkend van de verschillende bestuursmodellen en welke afweging is gemaakt bij de keuze voor een bepaald bestuursmodel. Ook wordt toegelicht welke potentiële risico’s worden gezien ten aanzien van aansturing van de organisatie bij het gekozen model en hoe die worden gemitigeerd.

  4. Een beschrijving van de governance van de organisatie. Zie de factsheet Governance en beheerste bedrijfsvoering.

  5. Het pensioenreglement of de pensioenreglementen van het pensioenfonds.

  6. De uitvoeringsovereenkomst met de werkgever

  7. De actuariële en bedrijfstechnische nota als bedoeld in artikel 145 Pensioenwet.

  8. Een analyse van de financiële risico’s op de langere termijn en de sturingskracht van de beleidsinstrumenten, onderbouwd met gedegen analyse.

  9. Een beschrijving van wat wordt uitbesteed en wat niet, voorzien van een onderbouwing.

  10. Een eventuele overeenkomst tot verzekering, overdracht of onderbrenging.

Ontdek gerelateerde artikelen