Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Toeslagen

Factsheet

Per 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in werking getreden.

Gepubliceerd: 27 augustus 2015

Laatste update: 14 december 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

Sinds 1 juli 2023 is de Wtp van kracht waardoor opbouw van pensioen alleen nog in premieregelingen mogelijk is. Tot uiterlijk 1 januari 2027 (dit wordt mogelijk 1 januari 2028 op basis van een concept wetsvoorstel) kan op grond van het overgangsrecht van artikel 220i Pensioenwet (Pw) nog pensioen worden opgebouwd in bestaande pensioenregelingen, zoals uitkeringsovereenkomsten. Bij premieregelingen in de opbouwfase of bij variabele uitkeringen geldt dat geen toeslagen verleend worden.

Toeslagen kunnen daarom – op basis van het wettelijk kader van artikel 137 Pw - vanaf 1 juli 2023 alleen nog plaatsvinden in drie situaties.

  1. Tijdens de transitiefase: Bestaande pensioenregelingen kunnen nog worden uitgevoerd en er kunnen toeslagen worden verleend bij uitvoering van een uitkeringsovereenkomst;

  2. In de situatie, na de transitieperiode, dat een bestaande uitkeringsovereenkomst niet wordt ingevaren in een premieregeling: Dan kunnen toeslagen worden verleend op de eerder opgebouwde pensioenrechten en pensioenaanspraken;

  3. Bij de omzetting van kapitaal uit een premieregeling in een vastgestelde uitkering: Er kunnen toeslagen worden verleend op de vastgestelde uitkering;

Pensioenfondsen die gebruik maken van het transitie-FTK kunnen onder voorwaarden afwijken van de regels omtrent de houdbare toeslagverlening. Dat volgt uit artikel 150p, zevende lid Pw. U kunt hierover meer lezen in de Factsheet overbruggingsplan pensioenfondsen.

DNB heeft in een aantal factsheets en Q&A’s nader verduidelijkt hoe de regels voor toeslagverlening werken en toegepast moeten worden:

Deze factsheet is geactualiseerd per 14-12-2023 in verband met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen. De inleiding is toegevoegd en de oorspronkelijke tekst is geactualiseerd en ingekort. Een deel van de beleidsuitingen over toeslagen zijn ingetrokken omdat ze in het licht van de Wet toekomst pensioenen geen meerwaarde meer hebben. Het intrekken van deze beleidsuitingen houdt geen beleidswijziging van DNB in.

Ontdek gerelateerde artikelen