Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Zienswijze door pensioendeelnemers op DNB besluiten over invaren

WTP Factsheet

Gepubliceerd: 29 juni 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

Pensioendeelnemers kunnen onder bepaalde voorwaarden een zienswijze geven voordat DNB een besluit neemt over een melding van een pensioenfonds van een invaarbesluit. Op deze pagina vindt u meer informatie over het geven van een zienswijze. Wie er gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid wordt daar ook uitgelegd. Hoe en wanneer u een zienswijze kunt geven, staat hieronder beschreven.

Waar vindt u informatie over de invaarmelding van uw pensioenfonds?

Informatie over het invaren kunt u vinden op de website van uw pensioenfonds. Pensioenfondsen moeten namelijk onder andere een zogenaamd implementatieplan op hun website beschikbaar stellen. In dat implementatieplan staat hoe uw pensioenfonds zich voorbereidt op het invaren en ook hoe het pensioenfonds zal omgaan met de pensioenaanspraken en de pensioenrechten.

Hoe kunt u een zienswijze geven?

Als u als pensioendeelnemer derde-belanghebbende bent, dan kunt u gedurende zes weken na de complete invaarmelding door het pensioenfonds een zienswijze geven. U kunt een zienswijze geven door het formulier “Zienswijze invaarmeldingen” op Mijn DNB-Toezicht publiekscontact in te dienen. Hiervoor heeft u een Mijn DNB-account nodig. In het formulier kunt u zien voor welke pensioenfondsen een zienswijze ingediend kan worden. 

De vragen gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht. Artikel 4:9 Algemene wet bestuursrecht (Awb) kent de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling een zienswijze te geven. Het is voor een zorgvuldige en efficiënte beoordeling van zienswijzen door DNB het beste als u kiest voor een schriftelijke zienswijze. 

Om een schriftelijke zienswijze te geven, vult u de vragen in onder het kopje ‘schriftelijke zienswijze’. Om een mondelinge zienswijze te geven, klikt u op de link naar Microsoft Bookings om een belafspraak in te plannen. Daarna keert u terug naar publiekscontact om het formulier af te ronden. Mocht u de belafspraak later willen wijzigen, dan kan dit via de e-mail die u heeft ontvangen van Microsoft Bookings. 

Als u nog geen Mijn DNB-account heeft, moet u eerst een account registreren. U heeft hiervoor het volgende nodig: 

  • Een bestaand e-mailadres
  • Een authenticator app voor het beveiligen van uw account met tweestapsverificatie; als u niet weet wat een authenticator app is, lees dan eerst de handleiding

Vervolgens doorloopt u de volgende stappen: 

  • E-mailadres opgeven en verifiëren
  • Opgeven wachtwoord
  • Opgeven van contactinformatie
  • Uw account beveiligen met tweestapsverificatie met een authenticator app

Voor registratie kiest u in het aanmeld-scherm voor “nu registreren” onderaan de pagina. Wanneer u al een Mijn DNB-account heeft, kunt u direct starten met aanmelden.  

Meer informatie over het registreren van een Mijn DNB-account vindt u in de handleiding.

Procedure na het invullen van dit formulier

Wanneer u hebt aangegeven dat u een mondelinge zienswijze wilt geven, dan benadert DNB u telefonisch op het door u opgegeven telefoonnummer. Dit gebeurt op de datum en het tijdstip dat u heeft doorgegeven via Microsoft Bookings. Als u deze belafspraak wilt wijzigen dan kan dit via de e-mail die u heeft ontvangen van Microsoft Bookings.  

Relevante informatie die derde-belanghebbenden aan DNB verstrekken, gebruikt DNB bij de beoordeling van de invaarmelding. In het besluit dat DNB over de invaarmelding neemt, geven we kort aan hoe DNB met de ingediende zienswijzen is omgegaan en wat het resultaat is van de afweging die we hebben gemaakt. Dit besluit van DNB is gericht aan het pensioenfonds dat de invaarmelding heeft gedaan. Een bericht over dit besluit ontvangt u op het door u opgegeven (e-mail)adres of publiceren we op de website van DNB.

Bezwaar tegen een besluit van DNB over invaren

Alleen het pensioenfonds kan bezwaar instellen tegen een besluit van DNB over invaren. In artikel 1 van bijlage 2 van de Awb is bepaald dat derde-belanghebbenden die mogelijkheid niet hebben.

Wettelijk kader

Artikel 4:8 en 4:9 Awb, artikel 150m, tweede lid, Pw en 46b, eerste lid, BUPW

Ontdek gerelateerde artikelen