Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Zienswijze door pensioendeelnemers op DNB-besluiten over overbruggingsplannen

WTP

Pensioendeelnemers kunnen onder bepaalde voorwaarden een zienswijze geven voordat DNB een besluit neemt over een overbruggingsplan dat een pensioenfonds bij DNB heeft ingediend. Op de pagina Zienswijze door pensioendeelnemers en polishouders op specifieke DNB besluiten vindt u meer informatie over het geven van een zienswijze. Wie er gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid wordt daar ook uitgelegd. Hoe en wanneer u een zienswijze kunt geven, staat hieronder beschreven.

Gepubliceerd: 21 juli 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

Hoe kunt u een zienswijze geven?

Als u als pensioendeelnemer derde-belanghebbende bent, dan kunt u gedurende drie weken na indiening van het overbruggingsplan bij DNB een zienswijze geven. U kunt een zienswijze geven door het formulier “Zienswijze overbruggingsplannen” op Mijn DNB-Toezicht publiekscontact in te dienen. Hiervoor heeft u een Mijn DNB-account nodig.  In het formulier kunt u zien voor welke pensioenfondsen een zienswijze ingediend kan worden. 

De vragen gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht. Artikel 4:9 Awb kent de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling een zienswijze te geven. Het is het beste voor een zorgvuldige en efficiënte beoordeling van zienswijzen door DNB als u kiest voor een schriftelijke zienswijze. 

Om een schriftelijke zienswijze te geven, vult u de vragen in onder het kopje ‘schriftelijke zienswijze’. Om een mondelinge zienswijze te geven, klikt u op de link naar Microsoft Bookings om een belafspraak in te plannen. Daarna keert u terug naar publiekscontact om het formulier af te ronden. Mocht u de belafspraak later willen wijzigen, dan kan dit via de e-mail die u heeft ontvangen van Microsoft Bookings. 

Als u nog geen Mijn DNB-account heeft, moet u eerst een account registreren. U heeft hiervoor het volgende nodig: 

  • Een bestaand e-mailadres
  • Een authenticator app voor het beveiligen van uw account met tweestapsverificatie; als u niet weet wat een authenticator app is, lees dan eerst de handleiding 

Vervolgens doorloopt u de volgende stappen: 

  • E-mailadres opgeven en verifiëren
  • Opgeven wachtwoord
  • Opgeven van contactinformatie
  • Uw account beveiligen met tweestapsverificatie met een authenticator app

registratie kiest u in het aanmeld-scherm voor “nu registreren” onderaan de pagina. Wanneer u al een Mijn DNB-account heeft, kunt u direct starten met aanmelden.  

Meer informatie over het registreren van een Mijn DNB-account vindt u in de handleiding.

Waar vindt u informatie over het overbruggingsplan van uw pensioenfonds?

Informatie over het overbruggingsplan kunt u waarschijnlijk vinden op de website van uw pensioenfonds. Het kan ook zijn dat deze informatie op andere wijze wordt verstrekt, bijvoorbeeld via een pensioenkrant. Pensioenfondsen moeten namelijk informatie over het overbruggingsplan aan pensioendeelnemers beschikbaar stellen of verstrekken.

Procedure na het invullen van dit formulier

Als u heeft aangegeven dat u een mondelinge zienswijze wilt geven, dan benadert DNB u telefonisch op het door u opgegeven telefoonnummer op het datum en tijdstip dat u heeft doorgegeven via Microsoft Bookings. Als u de belafspraak wilt wijzigen dan kan dit via de e-mail die u heeft ontvangen van Microsoft Bookings. 

Relevante informatie die derde-belanghebbenden aan DNB verstrekken, gebruikt DNB bij de beoordeling van het overbruggingsplan. In het besluit dat DNB over het overbruggingsplan neemt, zullen we kort aangeven hoe DNB met de zienswijzen is omgegaan en wat het resultaat is van de afweging die we hebben gemaakt. Dit besluit van DNB is gericht aan het pensioenfonds dat het overbruggingsplan heeft ingediend. Een bericht over dit besluit ontvangt u op het door u opgegeven (e-mail)adres of publiceren we op de website van DNB. 

 

Bezwaar tegen een besluit van DNB over het overbruggingsplan

Alleen het pensioenfonds kan bezwaar instellen tegen een besluit van DNB over het overbruggingsplan. In artikel 1 van bijlage 2 van de Awb is bepaald dat derde-belanghebbenden die mogelijkheid niet hebben.

Wettelijk kader

  • Artikel 4: 8 en 4:9 Awb
  • Artikel 150p Pw en 47 BUPW

Ontdek gerelateerde artikelen