Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Zienswijze door pensioendeelnemers op DNB-besluiten over overbruggingsplannen

WTP

Pensioendeelnemers kunnen onder bepaalde voorwaarden een zienswijze geven voordat DNB een besluit neemt over een overbruggingsplan dat een pensioenfonds bij DNB heeft ingediend. Op de pagina Zienswijze door pensioendeelnemers en polishouders op specifieke DNB besluiten vindt u meer informatie over het geven van een zienswijze. Wie er gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid wordt daar ook uitgelegd. Hoe en wanneer u een zienswijze kunt geven, staat hieronder beschreven.

Gepubliceerd: 21 juli 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

Hoe kunt u een zienswijze geven?

Als u als pensioendeelnemer derde-belanghebbende bent, dan kunt u gedurende drie weken na indiening van het overbruggingsplan bij DNB een zienswijze geven. U kunt een zienswijze geven door dit formulier in te vullen. In het formulier kunt u zien voor welke pensioenfondsen een zienswijze kan worden ingediend.

De vragen gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht. Artikel 4:9 Awb kent de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling een zienswijze te geven. Het is het beste voor een zorgvuldige en efficiënte beoordeling van zienswijzen door DNB als u kiest voor een schriftelijke zienswijze.

Om een schriftelijke zienswijze te geven, vult u de vragen in onder het kopje “schriftelijk zienswijze”. Om een mondelinge zienswijze te geven, vult u bij vraag 9 het telefoonnummer in waarop DNB u telefonisch kan bereiken.

Waar vindt u informatie over het overbruggingsplan van uw pensioenfonds?

Informatie over het overbruggingsplan kunt u waarschijnlijk vinden op de website van uw pensioenfonds. Het kan ook zijn dat deze informatie op andere wijze wordt verstrekt, bijvoorbeeld via een pensioenkrant. Pensioenfondsen moeten namelijk informatie over het overbruggingsplan aan pensioendeelnemers beschikbaar stellen of verstrekken.

Procedure na het invullen van dit formulier

Als u hebt aangegeven dat u een mondelinge zienswijze wilt geven, dan zal DNB u een datum en tijdstip doorgeven waarop u daarvoor telefonisch benaderd zult worden.

Relevante informatie die derde-belanghebbenden aan DNB verstrekken, zal DNB gebruiken bij de beoordeling van het overbruggingsplan. In het besluit dat DNB over het overbruggingsplan neemt, zullen we kort aangeven hoe DNB met de zienswijzen is omgegaan en wat het resultaat is van de afweging die we hebben gemaakt. Dit besluit van DNB is gericht aan het pensioenfonds dat het overbruggingsplan heeft ingediend. Een bericht over dit besluit publiceren we op de website van DNB.

Bezwaar tegen een besluit van DNB over het overbruggingsplan

Alleen het pensioenfonds kan bezwaar instellen tegen een besluit van DNB over het overbruggingsplan. In artikel 1 van bijlage 2 van de Awb is bepaald dat derde-belanghebbenden die mogelijkheid niet hebben.

Wettelijk kader

  • Artikel 4: 8 en 4:9 Awb
  • Artikel 150p Pw en 47 BUPW

Ontdek gerelateerde artikelen