Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Duur vergunningaanvraag

Factsheet

Gepubliceerd: 01 april 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Wanneer u een vergunning aanvraagt bij De Nederlandsche Bank (DNB) is het goed om rekening te houden met de doorlooptijden. De tijd tussen het indienen van de aanvraag en het moment dat u van DNB een besluit ontvangt, verschilt per aanvraag.

De wettelijke beslistermijn voor een vergunningaanvraag voor een verzekeraar bedraagt dertien weken. De beslistermijn gaat lopen als DNB de vergunningaanvraag heeft ontvangen. De praktijk leert dat het totale proces van een vergunningaanvraag doorgaans langer duurt dan dertien weken. Dit komt doordat de beslistermijn kan worden opgeschort als bij uw aanvraag informatie ontbreekt of uw aanvraag aanvullende vragen oproept. DNB verzoekt u dan om deze informatie. Op basis van de wet wordt de beslistermijn dan opgeschort en gaat pas weer lopen vanaf het moment van ontvangst van alle informatie. Als de aanvraag niet of onvoldoende is aangevuld, kan DNB binnen vier weken besluiten de aanvraag buiten behandeling te stellen.

Kwaliteit

De kwaliteit en volledigheid van uw aanvraag en de aangeleverde aanvullende informatie zijn dus van grote invloed op de totale duur van de behandeling van uw aanvraag. Maken onvoorziene omstandigheden het onmogelijk om binnen de gestelde termijn te beslissen, dan stelt DNB u daarvan op de hoogte. In het algemeen geldt hoe hoger de kwaliteit van de ingediende aanvraag (zowel qua inhoud als qua volledigheid) hoe korter de doorlooptijd.

Contact

Als u een aanvraag overweegt, kunt u contact opnemen met het Expertisecentrum Markttoegang om uw aanvraag aan te kondigen en navraag te doen naar de te verwachten doorlooptijd. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar: markttoegang@dnb.nl.

Ontdek gerelateerde artikelen