Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Succesfactoren vergunningaanvraag

Factsheet

Iedereen die een vergunning aanvraagt voor een verzekeraar, wil dat dit traject zo snel mogelijk verloopt én een vergunning ontvangen. De Nederlandsche Bank (DNB) doet er alles aan om het proces van de vergunningaanvraag zo soepel en snel mogelijk met u te doorlopen.

Gepubliceerd: 01 april 2017

Bekijk eerdere versies in het archief
Zelf kunt u dit proces positief beïnvloeden. We hebben op een rij gezet hoe u dit kunt doen. Hiervoor hebben we gekeken naar aanvragen uit het verleden die voorspoedig verliepen en er de succesfactoren uitgefilterd. Duidelijk is dat aanvragen die compleet zijn en kwalitatief goed in elkaar zitten meer kans van slagen hebben.

De succesfactoren van een soepele vergunningaanvraag:

Goede voorbereiding
Het helpt als u weet wat er bij een vergunningaanvraag komt kijken en waarom en hoe we bepaalde zaken beoordelen. Op de website Open Boek Toezicht hebben we de nodige informatie voor u op een rij gezet:

  • Wettelijk kader voor:
  • Toelichting op het vergunningaanvraagformulier, waarin we per onderwerp aangegeven wat we van u verwachten (tip!)

  • Onderzoek goed of uw onderneming in aanmerking komt voor een Solvency II-vergunning of een Basic-vergunning.

  • Onderzoek ook goed of voor de activiteiten van uw onderneming wel een vergunning vereist is, bijvoorbeeld met behulp van een juridisch adviseur (tip!)

  • Gaat het om een complexe aanvraag? Dan raden wij u aan contact met ons op te nemen voor vooroverleg.

Volledige aanvraag
Het klinkt als een open deur, maar als een aanvraag niet compleet is, kunnen wij niet beginnen met de beoordeling van de aanvraag en vragen we aanvullende informatie bij u op. Dit kost extra tijd en de beslistermijn gaat nog niet lopen. Zorg dus voor een volledige aanvraag. In het aanvraagformulier en de toelichting, leest u hier alles over

Kwalitatief goede aanvraag
Als u uw aanvraag goed onderbouwt en daarbij per onderdeel laat zien waarom u voldoet aan de vergunningsvereisten, stelt u ons in staat alle aspecten snel te beoordelen. Met kwalitatief goede informatie levert u in feite een sterke bewijsvoering bij uw aanvraag en kan het proces sneller verlopen.

Bijstand door adviseur
In de praktijk zien we dat de ingediende aanvraag vaker volledig en kwalitatief beduidend beter is als de aanvrager zich laat bijstaan door een expert, bijvoorbeeld een juridisch adviseur of een accountant. Een complete en goed onderbouwde vergunningaanvraag kunnen wij sneller en beter beoordelen.

Checklist
Onderstaande aandachtspunten worden bij een vergunningaanvraag in de praktijk vaak over het hoofd gezien. Handig dus om dit rijtje na te lopen vóór het indienen van de aanvraag:

  • Heeft de onderneming voldoende vermogen? (eigen vermogen en solvabiliteit)
  • Is er een adequate uiteenzetting van het herverzekeringsbeleid?
  • Is er een beschrijving van het uitbestedingsbeleid waarin de procedures en maatregelen met betrekking tot werkzaamheden die worden uitbesteed zijn vastgelegd?
  • De onderneming dient in voldoende mate onafhankelijk te kunnen opereren van eventuele groepsentiteiten. Uw governancestructuur dient hiervoor voldoende waarborgen te bevatten (denk bijvoorbeeld aan het instellen van een Raad van Commissarissen). Zie voor meer informatie de Toelichting bij het aanvraagformulier.
  • Houd er rekening mee dat aandeelhouders mogelijk dienen te beschikken over een verklaring van geen bezwaar. Let er op dat de aandeelhouders deze tijdig aanvragen. Omdat hier veel documentatie voor dient te worden aangeleverd, is de ervaring dat het enige tijd in beslag kan nemen voordat de aanvraag compleet is. Probeer dit proces daarom zo vroeg mogelijk te starten. We kunnen immers geen vergunning verlenen zonder dat de benodigde verklaringen van geen bezwaar zijn afgegeven.

Spelen er geen integriteitsissues of antecedenten bij de beoogde (mede)beleidsbepalers? Soms wordt een bestuurder voorgedragen die in een ander dossier al een negatief besluit heeft ontvangen door ons of door buitenlandse of andere toezichthouders. Of er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de betreffende persoon. Controleer dergelijke zaken vooraf.

Ontdek gerelateerde artikelen