Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wisselinstellingen giraal - chartaal

Q&A

Gepubliceerd: 08 januari 2020

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Mogen wisselinstellingen van online-klanten gelden giraal (bijvoorbeeld via een iDeal betaling of een creditcard betaling) ontvangen zodat deze in de gewenste valuta weer chartaal kunnen worden uitbetaald (bijv. aan een balie of via een koeriersdienst)?

Antwoord:

Nee, dergelijke diensten kwalificeren niet als een wisseltransactie, maar als een betaaldienst (dienst 6. – geldtransfer) waarvoor de dienstverlener dient te beschikken over een vergunning als betaalinstelling.

Toelichting:
Wisseltransacties zijn blijkens artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) o.a.:

A - Een geldwisseltransactie
Blijkens art. 1:1 van de Wft wordt onder een geldwisseltransactie begrepen: een transactie waarbij munten of bankbiljetten worden omgewisseld tegen andere munten of bankbiljetten en waarbij de geldmiddelen niet op een betaalrekening worden aangehouden.

B - Het uitbetalen van munten of bankbiljetten op vertoon van een creditcard.
De in de vraag beschreven diensten hebben een duidelijk girale component. Hierbij wordt de kanttekening geplaatst dat de inherente risico’s rondom het vaststellen en verifiëren van de identiteit van de online-klant groter zullen zijn dan een cliënt die zich presenteert aan de balie.

Vanwege de girale component, kwalificeren deze diensten niet als wisseltransactie, maar als een betaaldienst. Betaaldienstverleners, betaalinstellingen en de door hun verrichtte betaaldiensten (waaronder geldtransfers) zijn apart gedefinieerd in de Wft en vallen onder een andere vergunningplicht. Hoewel het betaalinstellingen (betaaldiensterverleners met een vergunning) onder omstandigheden is toegestaan om ook wisseltransacties uit te voeren, is het omgekeerd niet toegestaan om alleen met een vergunning als wisselinstelling betaaldiensten, zoals geldtransfers, te verrichten.

Aan betaaldienstverleners en betaalinstellingen worden dan ook strengere eisen gesteld rondom hun meldgedrag, zo dienen bijvoorbeeld geldtransfers van EUR 2.000,- of meer (of een equivalent daarvan) altijd gemeld te worden aan de FIU.

Ontdek gerelateerde artikelen