Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vergunningplicht voor wisselinstelling

Factsheet

Gepubliceerd: 16 mei 2013

Bekijk eerdere versies in het archief

Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) heeft een wisselinstelling een vergunning van DNB nodig voordat ze mag starten met haar activiteiten. Om te bepalen of een vergunning nodig is, moet eerst worden bepaald of er sprake is van wisseltransacties en een wisselinstelling.

Het is verboden om in Nederland het bedrijf van wisselinstelling uit te oefenen zonder te beschikken over een door DNB verleende vergunning. Dit verbod geldt ook voor wat betreft het uitoefenen van het bedrijf van wisselinstelling vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor. Het verbod op het uitoefenen van het bedrijf van wisselinstelling is niet van toepassing op partijen die al een door DNB verleende vergunning hebben voor bank of betaaldienstverlener.

De Nederlandsche Bank (DNB) is op grond van de Wft belast met het toezicht op en vergunningverlening aan wisselinstellingen. De activiteiten mogen pas na de verlening van een vergunning gestart worden.

Ontdek gerelateerde artikelen